Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Aktuality

Vestník ÚPV SR č. 8/2023

26. apríl 2023

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 8/2023

Konferencia: Ženy vo svete inovácií

25. apríl 2023

26. apríl je Svetovým dňom duševného vlastníctva. Úrad priemyselného vlastníctva SR pri tejto príležitosti organizuje 23. ročník konferencie, tento rok s podtitulom: Ženy vo svete inovácií Konferenciu si môžete vychutnať s nami prostredníctvom Zoom prenosu v čase od 9:15 do 12:15 Prihlasovacie...

Vyhodnotenie verejnej konzultácie o vykonávaní rešerší na predmety prihlášok úžitkových vzorov, o možnosti skrátenia lehoty na podanie námietok proti zápisu ochrannej známky do registra a o vynechaní vecného prieskumu prihlášok dizajnu

20. apríl 2023

V rámci verejnej konzultácie organizovanej Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky sa odborná i laická verejnosť mohla vyjadriť k nasledovným otázkam: Domnievate sa, že rešerš na predmet prihlášky úžitkového vzoru by mala byť vykonaná len na základe spoplatnenej žiadosti prihlasovateľa...

Konferencia PATLIB 2023

20. apríl 2023

Európsky patentový úrad (EPÚ) v spolupráci s Patentovým úradom Estónska organizuje medzinárodnú konferenciu PATLIB 2023, ktorá sa bude konať 11. a 12. mája 2023. Účastníkom z radov verejnosti je určený program prvého dňa konferencie 11. mája 2023. Konferencia sa bude konať v hybridnom formáte,...

Vestník ÚPV SR č. 7/2023

12. apríl 2023

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 7/2023.

Počet európskych patentov v roku 2022 vzrástol, ale Slovensko stagnuje!

31. marec 2023

Okrem možnosti chrániť svoje vynálezy a technické riešenia na národnej úrovni sa v dôsledku globalizácie trhu stávajú stále viac populárnymi európske patentové prihlášky a medzinárodné prihlášky, tzv. prihlášky PCT. Počet európskych prihlášok v roku 2022 vzrástol o 2,5 %. Európsky patentový úrad...

Vestník ÚPV SR č. 6/2023

29. marec 2023

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 6/2023 (.pdf, 13 MB).

Vestník ÚPV SR č. 5/2023

15. marec 2023

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 5/2023 (.pdf, 10 MB).

Dopyt po patentovej ochrane v roku 2022 rástol

13. marec 2023

Rok 2022 bol z hľadiska ekonomiky pomerne náročný. To sa odrazilo aj na poli prihlasovania práv duševného vlastníctva, ktorý sa značne spomalil. V roku 2022 sa počet prihlášok PCT – prihlášky podané na základe zmluvy o patentovej spolupráci, zvýšil len o 0,3 %. V konkrétnych číslach to bolo 278 100...

Svetové trendy v oblasti rozvoja vodíkových technológií

3. marec 2023

V snahe zabezpečiť uhlíkovú neutralitu do roka 2050 inovátori na celom svete hľadajú náhrady za fosílne palivá. Jednou z možných alternatív je práve vodík. Najnovšia štúdia Európskeho patentového úradu (EPO) a Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) prináša komplexné údaje za obdobie 2011 – 2020....