Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Dôležité upozornenie: POZOR NA PODVODNÉ VÝZVY NA POPLATOK

 

 

Opäť sa vyskytujú prípady, keď súkromné spoločnosti zasielajú poštou prihlasovateľom ochranných známok Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ÚPV SR) zavádzajúce informácie s fakturačnými údajmi a výzvou na úhradu poplatku. List napodobňuje komunikáciu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ÚPV SR), pričom používa oficiálne údaje o prihláške ochrannej známky zverejnené vo webregistroch / Vestníku ÚPV SR.

 

 

 

 

Ako rozpoznať podvodnú výzvu na zaplatenie faktúry?

• výzva často obsahuje gramatické chyby alebo chýba päta listu

• IBAN nezačína bankovými údajmi Štátnej pokladnice resp. písmenami „SK“

• výzva neobsahuje kontaktné údaje zodpovedného zamestnanca úradu

• výzva neobsahuje QR kód na realizáciu platby

• výzva neobsahuje lehotu na zaplatenie poplatku, alebo obsahuje nesprávnu lehotu – správny poplatok je podľa zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch splatný do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy

 

Buďte obozretní a neplaťte zavádzajúce poplatky/faktúry, ktoré vyžadujú poplatok za služby registrácie priemyselných práv. V prípade podozrenia z obdržania falošnej faktúry kontaktujte infocentrum@indprop.gov.sk  alebo svojho zástupcu a overte si, či nejde o falošnú výzvu.

 
Viac informácií o klamlivých faktúrach nájdete na: https://www.indprop.gov.sk/vseobecne-dokumenty/neplatte-zavadzajuce-faktury