Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Legislatíva

V tejto sekcii sú dostupné odkazy na úplné znenia slovenských právnych predpisov, právnych aktov EÚ a na znenia medzinárodných zmlúv, ktoré sa týkajú alebo súvisia s ochranou priemyselného vlastníctva v Slovenskej republike.