Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Podanie prihlášky úžitkového vzoru – ako na to?

Ilustračný obrázok Pred podaním patentovaj prihlášky Podajte patentovú prihlášku Rozšírenie ochrany do uahraničia

> Pred podaním prihlášky úžitkového vzoru

> Podajte prihlášku úžitkového vzoru

> Rozšírenie ochrany do zahraničia

> Úžitkový vzor alebo patent?
 

Podrobné informácie o každej fáze konania o zápise úžitkového vzoru do registra vrátane podmienok na zápis, formulárov a poplatkov a stručný prehľad jednotlivých krokov predchádzajúcich zápisu úžitkového vzoru do registra nájdete v nasledujúcom PDF súbore rýchly prehľad.pdf (PDF, 335,2 kB) (.pdf, 327 kB).