Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Vedenie úradu

JUDr. Pavol Gregorčok – predseda úradu (štatutárny zástupca)

Kontakt: tel: +421/48/43 00 118
  pavol.gregorcok@indprop.gov.sk

Ing. Martin Kráľ – podpredseda úradu

Kontakt: tel: +421/48/43 00 321
  martin.kral@indprop.gov.sk

Ing. Tomáš Novanský – generálny tajomník služobného úradu

Kontakt: tel: +421/48/43 00 116
  tomas.novansky@indprop.gov.sk

Poradný orgán predsedu úradu tvorí 13 členov:

 1. podpredseda
 2. generálny tajomník služobného úradu
 3. vedúci oddelenia medzinárodných vzťahov
 4. riaditeľ odboru legislatívno-právneho
 5. riaditeľ odboru odvolacích konaní
 6. riaditeľ patentového odboru
 7. riaditeľ odboru známok a dizajnov
 8. riaditeľ odboru sporových konaní
 9. riaditeľ odboru poplatkov a dokumentov
 10. riaditeľ odboru vstupov a zmien
 11. riaditeľ odboru správy a prevádzky
 12. riaditeľ odboru ekonomiky
 13. riaditeľ odboru informatiky