Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Kontakt

Partneri úradu

Partneri v Slovenskej republike:

 • Štátne inštitúcie
  Stálymi partnermi ÚPV SR sú v rámci mnohostranných rokovaní štátne inštitúcie (ministerstvá a ústredné orgány štátnej správy) pôsobiace v Slovenskej republike. ( https://www.vlada.gov.sk/adresar-institucii/)
 • Profesijné organizácie
  ÚPV SR spolupracuje pri vytváraní vhodných podmienok pre všetkých záujemcov využívajúcich systém priemyselnoprávnej ochrany s nasledovnými organizáciami:
 • Strediská patentových informácií (PATLIB)
  Úlohou stredísk patentových informácií (PATLIB - z angl. Patent Libraries) je poskytovať používateľom komplexné knižnično-informačné služby v oblasti patentových a známkových informácií, rešeršné a metodické služby, poradenstvo pri vyhľadávaní informácií, vyhotovovanie kópií patentových dokumentov, tlač záznamov z elektronickej formy a pod. Každé stredisko patentových informácií plní zároveň úlohu kontaktného a informačného miesta úradu.
 • Kontaktné a informačné miesta úradu (KIM)
  Úlohou kontaktných a informačných miest úradu je informovať záujemcov o ochranu výsledkov ich tvorivej alebo podnikateľskej činnosti, kde môžu požiadať o takúto ochranu, a najmä dostať do povedomia širokej verejnosti existenciu štátnej inštitúcie, ktorá zabezpečuje ochranu nehmotného majetku, priemyselného vlastníctva.
 • Informačno-poradenské miesto úradu pre inovácie (INNOINFO)
  Aktivita úradu najmä pre záujemcov z radov podnikateľskej verejnosti týkajúca sa priblíženia informácií o možnostiach priemyselnoprávnej ochrany pre všetkých, ktorí vstupujú do podnikania alebo už podnikajú, o zahraničných priemyselnoprávnych produktoch a riešeniach a poskytovania uvedených informácií vedecko-výskumnej verejnosti a pod.
 • Slovenské technické múzeum
  Nový partner úradu v oblasti propagácie konkrétnych výsledkov významných vynálezcovských osobností vedy a techniky na Slovensku.
 • Slovak Business Agency (SBA)

Partneri v zahraničí:

 • WIPO - Svetová organizácia duševného vlastníctva
  Členské štáty Svetovej organizácie duševného vlastníctva
 • EPO - Európsky patentový úrad
  Členské štáty Dohovoru o udeľovaní európskeho patentu
 • Bezplatná info linka Európskeho patentového úradu

  Európsky patentový úrad (EPÚ) začal poskytovať informácie týkajúce sa procesu udelenia patentu a patentových informácií na bezplatnej info linke 0800 80 20 20 20. Služba je dostupná aj zo Slovenska (pondelok – piatok od 08:00 do 18:00 hod.).
  Bezplatná linka bude k dispozícii jeden rok. Po vyhodnotení efektivity zavedenej služby Európsky patentový úrad zváži jej trvalé zavedenie.

  Upozorňujeme, že niektorí sieťoví operátori, IP telefóny, telefónne automaty a hotely volania na linku začínajúcu na 00 800 neumožňujú alebo sú takéto hovory spoplatnené.

  V takom prípade možno vyplniť kontaktný formulár, odoslať ho do EPÚ alebo zavolať do zákazníckeho centra: (pondelok – piatok od 08:00 do 18:00 hod.)

  Mníchov,  tel. 00 49 89 2399 4500
  Haag,  tel. 00 31 70 340 4500
  Berlín,  tel. 00 49 30 25901 4500
  Viedeň,  tel. 00 43 1 52126 4500

  Kontaktný formulár a ďalšie informácie možno nájsť na https://www.epo.org/service-support/contact-us.html

 • EUIPO - Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo
  Členské štáty Európskej únie
 • Zoznam zahraničných úradov priemyselného vlastníctva