Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Ochranné známky

Metodika konania o predmetoch priemyselného vlastníctva – Všeobecná časť Stiahnúť dokument: Metodika konania o predmetoch priemyselného vlastníctva – Všeobecná časť  
Metodika konania - Ochranné známky Stiahnúť dokument: Metodika konania - Ochranné známky  
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra Stiahnúť dokument: Žiadosť o zápis ochrannej známky Stiahnúť dokument: Žiadosť o zápis ochrannej známky
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky Stiahnúť dokument: Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky Stiahnúť dokument: Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky
Žiadosť o zmenu názvu/mena/sídla/adresy majiteľa/prihlasovateľa ochrannej známky Stiahnúť dokument: Žiadosť o zmenu názvu/mena/sídla/adresy majiteľa (prihlasovateľa) ochrannej známky Stiahnúť dokument: Žiadosť o zmenu názvu/mena/sídla/adresy majiteľa (prihlasovateľa) ochrannej známky
Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy na ochrannú známku Stiahnúť dokument: Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy na ochrannú známku Stiahnúť dokument: Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy na ochrannú známku
Žiadosť o zápis prevodu/prechodu ochrannej známky (práv z prihlášky ochrannej známky) Stiahnúť dokument: Žiadosť o zápis prevodu ochrannej známky Stiahnúť dokument: Žiadosť o zápis prevodu ochrannej známky
Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok Stiahnúť dokument: Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok Stiahnúť dokument: Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok
Návrh na zrušenie ochrannej známky Stiahnúť dokument: Návrh na zrušenie ochrannej známky Stiahnúť dokument: Návrh na zrušenie ochrannej známky
Návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú Stiahnúť dokument: Návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú Stiahnúť dokument: Návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky Stiahnúť dokument: Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky Stiahnúť dokument: Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky
Námietky proti medzinárodnej ochrannej známke Stiahnúť dokument: Námietky proti medzinárodnej ochrannej známke Stiahnúť dokument: Námietky proti medzinárodnej ochrannej známke
Formulár MM18 - vyhlásenie o úmysle používať ochrannú známku v USA Stiahnúť dokument: Formulár MM18 - vyhlásenie o úmysle používať ochrannú známku v USA  
Formulár WIPO/OMPI MM17: Uplatnenie seniority - Európske spoločenstvo (angl. verzia) Stiahnúť dokument: Formulár WIPO/OMPI MM17: Uplatnenie seniority - Európske spoločenstvo (angl. verzia)  
Formulár WIPO/OMPI MM17: Uplatnenie seniority - Európske spoločenstvo (franc. verzia) Stiahnúť dokument: Formulár WIPO/OMPI MM17: Uplatnenie seniority - Európske spoločenstvo (franc. verzia)