Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Medzinárodné, regionálne a zahraničné inštitúcie

Kódy krajín a inštitúcií pozostávajúce z dvoch písmen a uvedené pred názvom krajiny alebo skratkou inštitúcie sú prevzaté zo štandardu WIPO ST.3. Podrobnejšie informácie o štandardoch a odporúčaniach v oblasti priemyselného vlastníctva sú uvedené na príslušnej stránke s prepojením uvedeným v súvisiacich odkazoch.

Medzinárodné a regionálne inštitúcie

KódInštitúciaAdresa
WO WIPO Svetová organizácia duševného vlastníctva
EP EPO Európsky patentový úrad
EM1 EUIPO Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo
BX2 BOIP Úrad Beneluxu pre duševné vlastníctvo
EA EAPO Eurázijská patentová organizácia
GC GCC Patentový úrad Rady pre spoluprácu arabských štátov Perzského zálivu
OA OAPI Africká organizácia duševného vlastníctva
AP ARIPO Africká regionálna organizácia duševného vlastníctva
QZ CPVO Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín
  UPOV Medzinárodná únia na ochranu nových odrôd rastlín

 

Zahraničné úrady priemyselného vlastníctva

KódŠtátAdresa
DZ Alžírsko http://www.inapi.dz//
AD Andorra http://www.ompa.ad/
AR Argentína http://www.inpi.gov.ar/
AM Arménsko https://www.aipa.am/en/
AU Austrália http://www.ipaustralia.gov.au/
BB Barbados http://www.caipo.gov.bb/
BE Belgicko https://economie.fgov.be/en/themes/intellectual-property/contact-information
BZ Belize http://www.belipo.bz/
BR Brazília http://www.inpi.gov.br/
BG Bulharsko http://www.bpo.bg/
CW Curacao http://www.bip.cw/
CZ Česko http://www.upv.cz/
CN Čína https://english.cnipa.gov.cn/
DK Dánsko http://www.dkpto.org/
EG Egypt http://www.egypo.gov.eg/default.aspx
EE Estónsko http://www.epa.ee/
PH Filipíny http://www.ipophil.gov.ph/
FI Fínsko http://www.prh.fi/en.html
FR Francúzsko http://www.inpi.fr/
GR Grécko http://www.obi.gr/obi/?tabid=71
GE Gruzínsko http://www.sakpatenti.gov.ge/en/
NL Holandsko http://www.rvo.nl/
HK Hongkong http://www.ipd.gov.hk/eng/home.htm
HR Chorvátsko http://www.dziv.hr/en/
IN India http://www.ipindia.nic.in/
ID Indonézia http://www.dgip.go.id
IE Írsko http://www.patentsoffice.ie/
IS Island https://www.isipo.is/
IL Izrael http://www.justice.gov.il/En/Units/ILPO/Pages/default.aspx
JP Japonsko http://www.jpo.go.jp/
JO Jordánsko http://www.mit.gov.jo/
CA Kanada http://www.opic.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/home
KZ Kazachstan http://www.kazpatent.kz/index.php?lang=eng
KG Kirgizsko http://www.patent.kg/index.php/en/
KR Kórejská republika http://www.kipo.go.kr/en/
CU Kuba http://www.ocpi.cu/
LA Laos https://dip.gov.la/?lang=en
LT Litva https://vpb.lrv.lt/en/
LV Lotyšsko http://www.lrpv.lv/index.php?lang=EN
LU Luxembursko http://www.eco.public.lu/
MO Macao http://www.economia.gov.mo/index.jsp?locale=en_US
MK Macedónsko http://www.ippo.gov.mk/MK/Index_mk.aspx
HU Maďarsko http://www.hipo.gov.hu/en
MY Malajzia http://www.myipo.gov.my/
MA Maroko http://www.ompic.org.ma/index.php?lang=3
MX Mexiko https://www.gob.mx/impi/
MD Moldavsko http://www.agepi.md/en/
MN Mongolsko https://www.ipom.gov.mn/
DE Nemecko http://www.deutsches-patentamt.de/
NP Nepál http://doind.gov.np/index.php
NO Nórsko http://www.patentstyret.no/en/english/
NZ Nový Zéland http://www.iponz.govt.nz/
PL Poľsko http://www.uprp.pl/
PT Portugalsko http://www.marcasepatentes.pt/
AT Rakúsko http://www.patentamt.at/
RO Rumunsko http://www.osim.ro/index3.html
RU Rusko http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_en/en/main/
SG Singapur http://www.ipos.gov.sg/
SI Slovinsko http://www.uil-sipo.si/
GB Spojené kráľovstvo http://www.ipo.gov.uk/
US Spojené štáty http://www.uspto.gov/
RS Srbsko http://www.zis.gov.rs
ES Španielsko http://www.oepm.es/
CH Švajčiarsko https://www.ige.ch/en.html
SE Švédsko http://www.prv.se/
TJ Tadžikistan http://www.ncpi.tj/
IT Taliansko http://www.uibm.gov.it/
TH Thajsko http://www.ipthailand.go.th/en/
TN Tunisko http://www.innorpi.tn/Fra/accueil_46_4
TR Turecko https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/?lang=en
UA Ukrajina https://ukrpatent.org/en
UZ Uzbekistan http://www.ima.uz/

Názvy štátov uvedené v zozname sú štandardizovanými názvami podôb slovenských vžitých názvov štátov, ktoré sú podľa § 18 zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov záväzné na používanie. Podrobnejšie informácie o štandardizovaných názvoch štátov sú uvedené na stránkach Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky: "http://www.skgeodesy.sk/sk/ugkk/geodezia-kartografia/standardizacia-geografickeho-nazvoslovia/nazvy-statov/.

Upozornenie

1 V niektorých výstupoch úradu sa v spojení s kódom EM používa názov Európska únia, napr. v súvislosti s uvádzaním údajov alebo informácií o ochranných známkach alebo dizajnoch určených pre územie Európskej únie (medzinárodné zápisy podľa Madridského alebo Haagskeho systému).

2 Úrad pre duševné vlastníctvo Beneluxu zahŕňa Belgicko, Holandsko a Luxembursko. V niektorých výstupoch úradu sa v spojení s kódom BX používa názov Benelux, napr. v súvislosti s uvádzaním údajov alebo informácií o ochranných známkach alebo dizajnoch určených pre krajiny Beneluxu (medzinárodné zápisy podľa Madridského alebo Haagskeho systému).