Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Aktuality

Kampaň Hraj fér: milióny Európanov kupujú falšované športové vybavenie a sledujú nelegálne športové vysielanie

12. jún 2024

V roku 2024 sa európsky kontinent stáva centrom športových podujatí, ako sú majstrovstvá Európy vo futbale, Tour de France a olympijské a paraolympijské hry v Paríži. Pri tejto príležitosti Európsky úrad pre duševné vlastníctvo (EUIPO) spúšťa kampaň Play Fair – Hraj fér, ktorá sa zameriava na...

EUIPO uzatvára 10.6.2024 poskytovanie grantov na patenty

10. jún 2024

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) informuje, že počet žiadostí o poskytnutie Poukazu číslo 3 z Fondu pre podporu malých a stredných podnikov (SME Fund) na patenty bol oveľa vyšší, ako sa očakávalo. Miera aktivácie Poukazu 3 sa v porovnaní s minulým rokom takmer zdvojnásobila. S...

Vestník ÚPV SR č. 11/2024

5. jún 2024

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 11/2024.

Oznámenie o konzultáciách s podnikateľskými subjektmi alebo ich zastupiteľskými organizáciami

3. jún 2024

Materiál: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vypracovanie legislatívneho materiálu vyplýva z...

8. máj - Pietna spomienka

2. jún 2024

Dňa 8. mája sa uskutočnila pietna spomienka pri príležitosti 79. výročia ukončenia 2. svetovej vojny v Európe s mottom „Aby vojny nikdy nebolo „. ÚPV SR na tomto podujatí reprezentovali predseda Pavol Gregorčok a podpredseda Martin Král. Vedenie úradu opäť využilo priestor po podujatí na neformálne...

Konferencia 20. výročia členstva SR v EÚ

2. jún 2024

Dňa 2. mája sa uskutočnila konferencia pri príležitosti 20. výročia členstva SR v EÚ. Konferencia sa uskutočnila na pôde MZV a DM SR za účasti premiéra SR Róberta Fica, ministra zahraničných vecí Juraja Blanára, ministerky hospodárstva Denisy Sakovej a štátnych tajomníkov predsedov ostatných...

Za 11 dní sa zaistil jeden milión falšovaných výrobkov určených na distribúciu a spotrebu v Európe

1. jún 2024

EUIPO zverejnil začiatkom mája 2024 štúdiu zameranú na boj proti pašovaniu falšovaného tovaru na vonkajších hraniciach Európskej únie vrátane námorných hraníc. Analytická štúdia vychádza z výsledkov operácie s názvom JAD (z anglického „a Joint Action Day“ – spoločný akčný deň) PIRATES I, ktorú...

IP SCAN: EUIPO poskytne ďalšie školenie pre poskytovateľov

27. máj 2024

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) uskutoční ďalšie online školenie pod názvom EUIPO IP Scan Training, určené pre subjekty, ktoré majú záujem poskytovať službu IP Scan. Najbližší termín školenia EUIPO IP Scan Training je predbežne naplánovaný na 26. júna 2024 v čase od 9:30h do...

EÚ otvára druhé kolo grantov na patentové prihlášky

27. máj 2024

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) znovuotvoril možnosť požiadať o grant určený na náhradu poplatkov na patenty z Fondu pre podporu malých a stredných podnikov (SME Fund). Ak ste malý alebo stredný podnik, od 21. mája 2024 môžete požiadať EUIPO o náhradu poplatkov na patenty...

ÚPV SR sa zúčastnil diskusie o strategickom programe EUIPO v Kilkenny

27. máj 2024

Zástupcovia Úradu priemyselného vlastníctva SR diskutovali 21. a 22. mája v írskom Kilkenny o prvom návrhu strategického programu SP2030 Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO). Dokument definuje smerovanie aktivít EUIPO v nasledujúcich piatich rokoch a metódy spolupráce s národnými...

1 2 3 4 5 6 7 8 > >|