Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Úžitkové vzory

Práva a povinnosti vznikajúce z vytvorenia a uplatnenia úžitkových vzorov upravuje zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Technické riešenie je spôsobilé na ochranu úžitkovým vzorom, ak je nové, je výsledkom vynálezcovskej činnosti a je priemyselne využiteľné.

Zákon dáva možnosť prihlasovateľovi úžitkového vzoru uplatniť právo prednosti zo skoršie podanej patentovej prihlášky alebo európskej patentovej prihlášky. Ochrana úžitkovým vzorom trvá 4 roky od podania prihlášky úžitkového vzoru a môže byť na základe žiadosti majiteľa úžitkového vzoru ešte dvakrát predĺžená, vždy o 3 roky.

 Ilustračný obrázok


Štyri dôvody pre Úžitkové vzory:

  1. ochrana pred neoprávneným využívaním technického riešenia
  2. finančná nenáročnosť ochrany
  3. monopol na komerčné využívanie
  4. rýchlosť získania ochrany