Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Neplaťte zavádzajúce faktúry!

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky informuje, že niektoré súkromné spoločnosti zasielajú prihlasovateľom alebo majiteľom priemyselných práv nevyžiadané výzvy na zaplatenie poplatkov súvisiacich s prihláškami ochranných známok alebo patentov, prípadne s obnovou zápisu ochrannej známky, pričom sa tieto výzvy javia ako oficiálna komunikácia odosielaná úradom.

Nositeľom priemyselných práv alebo ich zástupcom bývajú adresované aj zavádzajúce ponuky v súvislosti so zverejnením, registráciou alebo evidenciou v rôznych databázach a registroch vedených na internete za poplatok. Spoločnosti, ktoré zasielajú uvedené ponuky, zavádzajúce výzvy a faktúry, používajú oficiálne názvy s cieľom nalákať držiteľov práv.  

Ukážky zavádzajúcich faktúr, mailov a ponúk na registráciu:

Úrad priemyselného vlastníctva SR upozorňuje, že tieto aktivity nijako nesúvisia s činnosťou úradu a adresáti ponúk nemajú povinnosť platiť za takéto služby iným subjektom ako ÚPV SR.

Neuhradenie takto vyžiadaných poplatkov nemá za následok stratu práva k priemyselnému vlastníctvu.


V prípade nejasností kontaktujte vášho zástupcu alebo Úrad priemyselného vlastníctva SR – email


Medzinárodné úrady pôsobiace v oblasti priemyselného vlastníctva zverejnili podobné varovania na svojich stránkach:

WIPO PCT, WIPO MadridEPO a EUIPO