Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Výročné správy

Výročné technické správy (z angl. Annual Technical Reports (ATR)) sa týkajú informačných aktivít úradov v oblasti ochrany priemyselného vlastníctva, ako aj aktivít v oblasti automatizácie interných informačných a administratívnych systémov. Tieto správy sú zamerané osobitne na patentové informácie (ATRs/PI), na informácie z oblasti ochranných známok (ATRs/TM) a informácie z oblasti dizajnov (ATRs/ID).

Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO) každoročne zhromažďuje výročné technické správy úradov z celého sveta a sprístupňuje ich na stránke https://www.wipo.int/cws/en/. Stránka WIPO obsahuje archív výročných technických správ od roku 1998, informácie o odporúčanom obsahu správ a smernice určujúce postup ich predkladania do WIPO.

Výročné technické správy predkladajú úrady priemyselného vlastníctva krajín, ktoré sú členmi Výboru pre štandardy WIPO (z angl. Committee on WIPO Standards so skratkou CWS)), vždy v druhej polovici aktuálneho roka s údajmi a informáciami za predchádzajúci rok.

Na tejto stránke sú sprístupnené slovenské verzie Výročných technických správ ÚPV SR od roku 2002. Do roku 2006 sa zmeny v porovnaní s poslednými správami uvádzali kurzívou a od roku 2007 sa vyznačujú modrou kurzívou.

 

RokPatenty a úžitkové vzoryOchranné známkyDizajny
2019 Výročná technická správa: Patenty a úžitkové vzory, rok 2018 (.pdf, 0,6 MB) (PDF, 1,1 MB) Výročná technická správa: Ochranné známky, rok 2018 (.pdf, 0,2 MB) (PDF, 896,0 kB) Výročná technická správa: Dizajny, rok 2018 (.pdf, 0,2 MB) (PDF, 903,1 kB)
2018 Výročná technická správa: Patenty a úžitkové vzory, rok 2018 (.pdf, 0,6 MB) (PDF, 755,6 kB) Výročná technická správa: Ochranné známky, rok 2018 (.pdf, 0,2 MB) (PDF, 381,0 kB) Výročná technická správa: Dizajny, rok 2018 (.pdf, 0,2 MB) (PDF, 267,0 kB)
2017 Výročná technická správa: Patenty a úžitkové vzory, rok 2016 (.pdf, 0,6 MB) (PDF, 659,9 kB) Výročná technická správa: Ochranné známky, rok 2016 (.pdf, 0,2 MB) (PDF, 254,6 kB) Výročná technická správa: Dizajny, rok 2016 (.pdf, 0,2 MB) (PDF, 225,0 kB)
2016 Výročná technická správa: Patenty a úžitkové vzory, rok 2016 (.pdf, 2,9 MB) (PDF, 3,0 MB) Výročná technická správa: Ochranné známky, rok 2016 (.pdf, 1 MB) (PDF, 1,0 MB) Výročná technická správa: Dizajny, rok 2016 (.pdf, 0,8 MB) (PDF, 830,7 kB)
2015 Výročná technická správa: Patenty a úžitkové vzory, rok 2015 (.pdf, 2,7 MB) (PDF, 2,8 MB) Výročná technická správa: Ochranné známky, rok 2015 (.pdf, 1 MB) (PDF, 1,0 MB) Výročná technická správa: Dizajny, rok 2015 (.pdf, 0,8 MB) (PDF, 857,4 kB)
2014 Výročná technická správa: Patenty a úžitkové vzory, rok 2014 (.pdf, 2,7 MB) (PDF, 2,8 MB) Výročná technická správa: Ochranné známky, rok 2014 (.pdf, 0,8 MB) (PDF, 822,7 kB) Výročná technická správa: Dizajny, rok 2014 (.pdf, 0,9 MB) (PDF, 947,9 kB)
2013 Výročná technická správa: Patenty a úžitkové vzory, rok 2013 (.pdf, 1,03 MB) (PDF, 1,1 MB) Výročná technická správa: Ochranné známky, rok 2013 (.pdf, 496 kB) (PDF, 503,1 kB) Výročná technická správa: Dizajny, rok 2013 (.pdf, 385 kB) (PDF, 389,8 kB)
2012 Výročná technická správa: Patenty a úžitkové vzory, rok 2012 (.pdf, 338 kB) (PDF, 275,9 kB) Výročná technická správa: Ochranné známky, rok 2012 (.pdf, 147 kB) (PDF, 127,8 kB) Výročná technická správa: Dizajny, rok 2012 (.pdf, 131 kB) (PDF, 116,9 kB)
2011 Výročná technická správa: Patenty a úžitkové vzory, rok 2011 (.pdf, 217 kB) (PDF, 222,8 kB) Výročná technická správa: Ochranné známky, rok 2011 (.pdf, 128 kB) (PDF, 131,5 kB) Výročná technická správa: Dizajny, rok 2011 (.pdf, 115 kB) (PDF, 118,0 kB)
2010 Výročná technická správa: Patenty a úžitkové vzory, rok 2010 (.pdf, 193 kB) (PDF, 197,9 kB) Výročná technická správa: Ochranné známky, rok 2010 (.pdf, 103 kB) (PDF, 105,9 kB) Výročná technická správa: Dizajny, rok 2010 (.pdf, 92 kB) (PDF, 94,1 kB)
2009 Výročná technická správa: Patenty a úžitkové vzory, rok 2009 (.pdf, 181 kB) (PDF, 185,7 kB) Výročná technická správa: Ochranné známky, rok 2009 (.pdf, 101 kB) (PDF, 103,8 kB) Výročná technická správa: Dizajny, rok 2009 (.pdf, 88 kB) (PDF, 90,5 kB)
2008 Výročná technická správa: Patenty a úžitkové vzory, rok 2008 (.pdf, 162 kB) (PDF, 165,8 kB) Výročná technická správa: Ochranné známky, rok 2008 (.pdf, 101 kB) (PDF, 103,8 kB) Výročná technická správa: Dizajny, rok 2008 (.pdf, 88 kB) (PDF, 90,6 kB)
2007 Výročná technická správa: Patenty a úžitkové vzory, rok 2007 (.pdf, 150 kB) (PDF, 153,6 kB) Výročná technická správa: Ochranné známky, rok 2007 (.pdf, 105 kB) (PDF, 107,2 kB) Výročná technická správa: Dizajny, rok 2007 (.pdf, 101 kB) (PDF, 103,3 kB)
2006 Výročná technická správa: Patenty a úžitkové vzory, rok 2006 (.pdf, 154 kB) (PDF, 157,3 kB) Výročná technická správa: Ochranné známky, rok 2006 (.pdf, 118 kB) (PDF, 120,7 kB) Výročná technická správa: Dizajny, rok 2006 (.pdf, 114 kB) (PDF, 117,2 kB)
2005 Výročná technická správa: Patenty a úžitkové vzory, rok 2005 (.pdf, 281 kB) (PDF, 287,5 kB) Výročná technická správa: Ochranné známky, rok 2005 (.pdf, 262 kB) (PDF, 268,3 kB) Výročná technická správa: Dizajny, rok 2005 (.pdf, 249 kB) (PDF, 254,7 kB)
2004 Výročná technická správa: Patenty a úžitkové vzory, rok 2004 (.pdf, 278 kB) (PDF, 284,7 kB) Výročná technická správa: Ochranné známky, rok 2004 (.pdf, 239 kB) (PDF, 245,0 kB) Výročná technická správa: Dizajny, rok 2004 (.pdf, 245 kB) (PDF, 250,5 kB)
2003 Výročná technická správa: Patenty a úžitkové vzory, rok 2003 (.pdf, 240 kB) (PDF, 245,5 kB) Výročná technická správa: Ochranné známky, rok 2003 (.pdf, 207 kB) (PDF, 212,0 kB) Výročná technická správa: Dizajny, rok 2003 (.pdf, 202 kB) (PDF, 207,2 kB)
2002 Výročná technická správa: Patenty a úžitkové vzory, rok 2002 (.pdf, 216 kB) (PDF, 221,4 kB) Výročná technická správa: Ochranné známky, rok 2002 (.pdf, 195 kB) (PDF, 199,4 kB) Výročná technická správa: Dizajny, rok 2002 (.pdf, 191 kB) (PDF, 195,1 kB)