Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Topografie polovodičových výrobkov

Podľa Zákona NR SR č. 146/2000 Z. z. o ochrane topografií polovodičových výrobkov v znení neskorších predpisov sú chránené topografie polovodičových výrobkov, ktoré sú výsledkom tvorivej duševnej činnosti pôvodcu, a ktoré nie sú v priemysle polovodičových výrobkov bežné. Ochrana podľa tohto zákona sa vzťahuje takisto na časti topografií, ktoré sú využiteľné samostatne, ako aj na zobrazenie slúžiace na výrobu topografie.

Doba trvania ochrany topografie sa skončí uplynutím 10 rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom ochrana topografie vznikla.

Ilustračný obrázok