Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Dizajny

Metodika konania o predmetoch priemyselného vlastníctva – Všeobecná časť Stiahnúť dokument: Metodika konania o predmetoch priemyselného vlastníctva – Všeobecná časť (PDF, 801,8 kB)  
Metodika konania - Dizajny Stiahnúť dokument: Metodika konania - Dizajny (PDF, 679,6 kB)  
Žiadosť o zápis dizajnu do registra Stiahnúť dokument: Žiadosť o zápis dizajnu Stiahnúť dokument: Žiadosť o zápis dizajnu
Žiadosť o zápis prevodu/prechodu dizajnu (práv z prihlášky) Žiadosť o zápis prevodu/prechodu dizajnu (práv z prihlášky) (.pdf, 152 kB) Žiadosť o zápis prevodu/prechodu dizajnu (práv z prihlášky) (.docx, 437 kB)
Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy na dizajn Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy na dizajn (.pdf, 158 kB) Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy na dizajn (.docx, 442 kB)
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena/sídla/adresy majiteľa/prihlasovateľa/pôvodcu dizajnu Stiahnúť dokument: Žiadosť o zmenu názvu/mena/sídla/adresy majiteľa (prihlasovateľa)/pôvodcu úžitkového vzoru (.pdf, 141 kB) Stiahnúť dokument: Žiadosť o zmenu názvu/mena/sídla/adresy majiteľa (prihlasovateľa)/pôvodcu dizajnu (.docx, 426 kB)
Žiadosť o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu Žiadosť o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu (.pdf, 725 kB) (PDF, 741,7 kB) Žiadosť o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu (.docx, 269 kB) (DOCX, 28,5 kB)