Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Protikorupčný program ÚPV SR

Protikorupčný program ÚPV SR (PDF, 595,4 kB) bol vypracovaný v súlade s uznesením vlády SR č. 585/2018 z 12. decembra 2018, ktorým bola schválená Protikorupčná politika SR na roky 2019 - 2023. 

Adresátmi protikorupčného programu ÚPV SR sú všetci zamestnanci úradu a jeho účelom je poskytnúť im súbor konkrétnych krokov na predchádzanie korupcii, najmä prostredníctvom riadenia korupčných rizík a zmenšovania priestoru na ich vznik a existenciu.

Vyhodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z protikorupčného programu úradu za rok 2023 (PDF, 160,4 kB) bolo vypracované v súlade s uznesením vlády SR č. 585/2018, ktorým bola schválená Protikorupčná politika SR na roky 2019 – 2023.