Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Aktuality

Zmena správnych poplatkov od 01.04.2024

15. marec 2024 / Aktuality

Dovoľujeme si Vás informovať, že od 1. apríla 2024 dôjde k zmene správnych poplatkov za úkony a konania pred Úradom priemyselného vlastníctva. K tejto zmene dochádza z dôvodu nadobudnutia účinnosti zmeny zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Ide o zmeny...

Workshop: Prevencia kybernetických krádeží obchodného tajomstva

16. apríl 2024 / Aktuality

Dátum: 24. apríl 2024 Čas: 9:30-12:40 Miesto: Teams Live Online Globálna ekonomika sa čoraz viac digitalizuje, no zároveň je čoraz viac firiem ohrozených kybernetickými útokmi. Chcete sa dozvedieť, ako si ochrániť obchodné tajomstvo pred vyzradením v online priestore? Zaujíma Vás, ako zabezpečiť...

Spoločné oznámenie o postupe posúdenia prihlášok ochranných známok v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi

15. apríl 2024 / Aktuality

Úrad priemyselného vlastníctva SR a úrady pre duševné vlastníctvo v rámci siete Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPN) naďalej spolupracujú v kontexte zbližovania postupov v oblasti ochranných známok a dizajnov. V súčasnosti sa dohodli na ďalšom dokumente o spoločnom postupe v oblasti...