Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Najnovšie aktuality

Verejná konzultácia k zrýchleniu konania o ochranných známkach, dizajnoch a úžitkových vzoroch

23. november 2022 / Aktuality

Víziou Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky je konať rýchlo, kvalitne a odborne rozhodovať, zdôvodňovať stanoviská, ako aj transparentne informovať o postupoch a o procesoch posudzovania a registrácie priemyselných práv. Mnohé kroky na zrýchlenie konania a podporu poskytovania...

Úrad priemyselného vlastníctva SR zverejňuje zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní s názvom "Rekonštrukcia kongresovej miestnosti so vstupnou chodbou v administratívnej budove ÚPV SR"

8. december 2022 / Aktuality

Úrad priemyselného vlastníctva SR zverejňuje zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom "Rekonštrukcia kongresovej miestnosti so vstupnou chodbou v administratívnej budove ÚPV SR". Lehota na...

Odborné skúšky na výkon činnosti patentového zástupcu - 2023

7. december 2022 / Aktuality

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad") oznamuje, že termín odborných skúšok na výkon činnosti patentového zástupcu (§ 6 zákona č. 344/2004 Z. z.) a skúšok spôsobilosti na posúdenie právnych vedomostí patentového zástupcu Európskeho spoločenstva (§ 7 zákona č. 344/2004...