Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Aktuality

Zmena správnych poplatkov od 01.04.2024

15. marec 2024 / Aktuality

Dovoľujeme si Vás informovať, že od 1. apríla 2024 dôjde k zmene správnych poplatkov za úkony a konania pred Úradom priemyselného vlastníctva. K tejto zmene dochádza z dôvodu nadobudnutia účinnosti zmeny zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Ide o zmeny...

3. cyklus implementácie modelu CAF

14. máj 2024 / Aktuality

Prvé stretnutie CAF tímu 13.5.2024 sa uskutočnilo prvé stretnutie CAF tímu v rámci tretieho cyklu implementácie modelu CAF, ku ktorému sa úrad zaviazal začiatkom tohto roka. Na stretnutí si členovia tímu rozdelili jednotlivé kritéria v rámci spracovania samohodnotiacej správy a vytýčili sa úlohy na...

Vestník ÚPV SR č. 9/2024

9. máj 2024 / Aktuality

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 9/2024.