Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Aktuality

Kampaň Hraj fér: milióny Európanov kupujú falšované športové vybavenie a sledujú nelegálne športové vysielanie

12. jún 2024 / Aktuality

V roku 2024 sa európsky kontinent stáva centrom športových podujatí, ako sú majstrovstvá Európy vo futbale, Tour de France a olympijské a paraolympijské hry v Paríži. Pri tejto príležitosti Európsky úrad pre duševné vlastníctvo (EUIPO) spúšťa kampaň Play Fair – Hraj fér, ktorá sa zameriava na...

EUIPO uzatvára 10.6.2024 poskytovanie grantov na patenty

10. jún 2024 / Aktuality

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) informuje, že počet žiadostí o poskytnutie Poukazu číslo 3 z Fondu pre podporu malých a stredných podnikov (SME Fund) na patenty bol oveľa vyšší, ako sa očakávalo. Miera aktivácie Poukazu 3 sa v porovnaní s minulým rokom takmer zdvojnásobila. S...

Vestník ÚPV SR č. 11/2024

5. jún 2024 / Aktuality

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 11/2024.