Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Najnovšie aktuality

Vestník ÚPV SR č. 6/2023

29. marec 2023 / Aktuality

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 6/2023 (.pdf, 13 MB).

Zverejnenie zákazky podľa §117 | Verejné obstarávanie

27. marec 2023 / Aktuality

Úrad priemyselného vlastníctva SR zverejňuje zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom „Výber dodávateľa technického zabezpečenia medzinárodného podujatia“ Lehota na podávanie ponúk uplynie 31.03...

Súťaž pre stredné školy Nebuď fejker!

16. marec 2023 / Aktuality

Úrad priemyselného vlastníctva SR vyhlasuje druhý ročník súťaže Nebuď fejker! Cieľom súťaže je spropagovať tému duševného vlastníctva medzi študentmi stredných škôl. Duševné vlastníctvo je dôležitým aktívom, ktoré pridáva hodnotu každej firme. Je výsledkom myslenia a tvorivosti a posúva vpred celú...