Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Aktuality

WIPO Global Awards

23. január 2024 / Aktuality

Svetová organizácia duševného vlastníctva vyhlásila súťaž 2024 WIPO Global Awards, ktorá je venovaná pocte komunite malých a stredných podnikov, ktoré sa zaslúžili o výnimočné úspechy v oblasti komercializácie duševného vlastníctva. Do súťaže sa môžu prihlásiť nielen malé a stredné podniky, ale aj...

Online seminár o novinkách v priemyselno-právnej ochrane

23. február 2024 / Aktuality

Online seminár o novinkách v priemyselno-právnej ochrane Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky v spolupráci s Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo organizuje 12. marca 2024 od 10:00 do 11:50 online seminár určený patentovým zástupcom, právnikom, advokátskym koncipientom a iným...

LIDC Webinár - Ochranné známky prihlásené v zlej viere

21. február 2024 / Aktuality

Česká skupina Mezinárodní ligy pro soutěžní právo (LIDC) organizuje dopoludňajší webinár na tému „OCHRANNÉ ZNÁMKY PRIHLÁSENÉ V ZLEJ VIERE: Ktoré to sú a ako proti nim bojovať?“ Prednášajúci Mgr. Ondřej Najman z advokátskej kancelárie Skils, priblíži v rámci 40 min. webinára predovšetkým: vývoj...