Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Kariéra

Aktuálne výberové konania Úradu priemyselného vlastníctva SR

Ponuka zamestnania ÚPV SR

Úrad priemyselného vlastníctva SR nemá aktuálne vyhlasené žiadne výberové konanie na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta. 


Ponuka zamestnania v EPO


Ponuka zamestnania vo WIPO


Ponuka zamestnania v EUIPO