Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Kontakt

Dokumenty a formuláre

Objednávka rešerše (DOCX, 74,2 kB)

Prostredníctvom elektronických objednávok si môžete objednať služby a produkty úradu. Pri vypĺňaní formulárov prosíme uviesť všetky údaje, ktoré sú potrebné na úspešné a čo najrýchlejšie vybavenie vašej požiadavky. V jednotlivých formulároch nie je nutnosť vyplnenia všetkých položiek.

Mediácia sporov z oblasti duševného vlastníctva (5.10.2022)

Návšteva firmy

Nominant na cenu Významná osobnosť - Cena Jána Bahýľa

Nominácia na cenu Vynález roka

Notifikácie o priebehu konania

Objednávka patentových dokumentov

Objednávka publikácií

Objednávka tlačenej verzie časopisu Duševné vlastníctvo

Objednávka elektronickej verzie časopisu Duševné vlastníctvo – BEZPLATNE

Objednávka archívnych čísiel časopisu Duševné vlastníctvo (2008 – 2022)


Niektoré služby úradu sú spoplatnené podľa Cenníka služieb Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cenník je prístupný na internetovej stránke úradu, v študovni úradu alebo Vám môže byť poslaný na požiadanie.