Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Harmonogram vydávania Vestníka ÚPV SR

Ročník 2024
Vestník
číslo/rok
Interný zber údajov do vestníka (posledný deň na vkladanie a zadávanie podkladov)Dátum vydania
vestníka

1/2024           

29.12.2023           

10.1.2024           

2/2024           

11.1.2024           

24.1.2024           

3/2024           

26.1.2024           

14.2.2024           

4/2024           

15.2.2024           

28.2.2024           

5/2024           

29.2.2024           

13.3.2024           

6/2024           

14.3.2024           

27.3.2024           

7/2024           

27.3.2024           

10.4.2024           

8/2024           

11.4.2024           

24.4.2024           

9/2024           

25.4.2024           

9.5.2024           

10/2024           

10.5.2024           

22.5.2024           

11/2024           

23.5.2024           

5.6.2024           

12/2024           

6.6.2024           

19.6.2024           

13/2024           

25.6.2024           

10.7.2024           

14/2024           

11.7.2024           

24.7.2024           

15/2024           

31.7.2024           

14.8.2024           

16/2024           

15.8.2024           

28.8.2024           

17/2024           

30.8.2024           

11.9.2024           

18/2024           

12.9.2024           

25.9.2024           

19/2024           

26.9.2024           

9.10.2024           

20/2024           

10.10.2024           

23.10.2024           

21/2024           

24.10.2024           

6.11.2024           

22/2024           

7.11.2024           

20.11.2024           

23/2024           

21.11.2024           

4.12.2024           

24/2024           

5.12.2024           

18.12.2024