Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Vyhlásenie o prístupnosti

Webové sídlo spĺňa štandardy v súlade s Výnosom MF SR č. 312/2010 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. Vychádza z najnovších poznatkov a trendov rešpektujúcich kvalitatívne atribúty webových stránok, ku ktorým patria: kredibilita, nájditeľnosť a využiteľnosť. Tieto sa týkajú aj prístupnosti webu pre znevýhodnených občanov. Webové sídlo je pravidelne validované službou W3C pre HTML Transitional 4.01 a W3C pre CSS a zároveň vyhovuje požiadavkám Blind Friendly. Webové sídlo je spracované v redakčnom systéme SwiftSite™ spoločnosti ELET s.r.o.

  • Internet Explorer 6.0+
  • Mozilla Firefox 0.8+
  • Google Chrome 6.0+
  • Netscape 7.1+
  • Opera 7.5+

Valid CSS!  Valid HTML 4.01!