Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Poplatky

Základné poplatkyPoplatok v eurách
Podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami* 30
Podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom ako pôvodcom alebo prihlasovateľmi, ktorí nie sú zhodní so spolupôvodcami* 60
Podanie žiadosti o vykonanie rešerše v prioritnej lehote* 116
Zverejnenie patentovej prihlášky pred lehotou ustanovenou zákonom* 20
Podanie žiadosti o vykonanie úplného prieskumu patentovej prihlášky (do 10 uplatnených patentových nárokov)* 116

* na elektronické podania je možné uplatniť zľavu z poplatku v zmysle § 6 zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov