Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Kontakt

Vestník ÚPV SR

Vychádza dvakrát za mesiac a obsahuje informácie o:

 • patentoch,
 • európskych patentoch s určením pre SR,
 • dodatkových ochranných osvedčeniach,
 • úžitkových vzoroch,
 • dizajnoch,
 • ochranných známkach,
 • označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov,
 • topografiách polovodičových výrobkov a
  úradné oznamy usporiadané do záhlaví so zodpovedajúcimi kódmi v zmysle štandardu WIPO ST. 17.


 
Oficiálne verzie Vestníka ÚPV SR:

 • roky 1993 až 2007 tlačená forma vestníka
 • roky 2008 až 2015 vestník vydávaný na CD ROM nosiči vo formáte PDF, dostupný na webovom sídle
 • roky 2016 až 2020 bezplatná online verzia
 • od roku 2021 bezplatná online verzia so zmenenou periodicitou vydávania dvakrát za mesiac

Akákoľvek iná forma vestníka ako úradom vydaná oficiálna verzia v príslušnom roku nemusí obsahovať všetky časti a údaje oficiálnej verzie a nie je podkladom na právne úkony.

Ročník 2023

PDF

Číslo vestníkaDátum vydaniaVestník ÚPV SR
1/2023 11.1.2023 PDF (PDF, 11,0 MB)
2/2023 25.1.2023 PDF (PDF, 7,9 MB)
3/2023 8.2.2023 PDF (PDF, 10,9 MB)
4/2023 22.2.2023 PDF (PDF, 12,3 MB)
5/2023 15.3.2023 PDF (PDF, 13,1 MB)
6/2023 29.3.2023 PDF (PDF, 13,6 MB)
7/2023 12.4.2023 PDF (PDF, 9,6 MB)
8/2023 26.4.2023 PDF (PDF, 7,5 MB)
9/2023 17.5.2023 PDF (PDF, 12,2 MB)
10/2023 31.5.2023 PDF (PDF, 12,8 MB)
11/2023 14.6.2023 PDF (PDF, 9,5 MB)
12/2023 28.6.2023 PDF (PDF, 8,5 MB)
13/2023 12.7.2023 PDF (PDF, 10,9 MB)
14/2023 26.7.2023 PDF (PDF, 9,6 MB)
15/2023 9.8.2023 PDF (PDF, 10,9 MB)
16/2023 23.8.2023 PDF (PDF, 9,6 MB)
17/2023 13.9.2023 PDF (PDF, 9,0 MB)
18/2023 27.9.2023 PDF (PDF, 8,6 MB)
19/2023 11.10.2023  
20/2023 25.10.2023  
21/2023 8.11.2023  
22/2023 22.11.2023  
23/2023 6.12.2023  
24/2023 21.12.2023  

V prípade nekorektného zobrazenia odporúčame PDF súbor pred otvorením najskôr uložiť na disk, a tak zabezpečiť vyššiu kompatibilitu zobrazenia