Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Kontakt

Aktuality

Globálny inovačný index 2023

27. september 2023

Slovensko sa z hľadiska inovačného potenciálu za posledný rok zlepšilo o jednu priečku Globálny inovačný index1 (GII) zoraďuje svetové ekonomiky podľa ich inovačného potenciálu. Do hodnotenia bolo zaradených 132 svetových ekonomík a Slovensko sa v roku 2023 umiestnilo na 45. mieste. Oproti minulému...

Vestník ÚPV SR č. 18/2023

27. september 2023

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 18/2023

Webinár: Význam duševného vlastníctva pre malé a stredné podniky

26. september 2023

Význam duševného vlastníctva pre malé a stredné podniky Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky v spolupráci s Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo organizuje 10. októbra 2023 od 9:30 do 12:00 online seminár s názvom Význam duševného vlastníctva pre malé a stredné podniky....

4. riadiaci výbor k projektu Zlepšenie eGov služieb Úradu priemyselného vlastníctva SR

22. september 2023

V Úrade priemyselného vlastníctva SR sa 13. septembra 2023 uskutočnil už 4. riadiaci výbor k projektu Zlepšenie eGov služieb Úradu priemyselného vlastníctva SR. Práce na elektronických formulároch používaných v konaniach pred úradom, ako aj na vytvorení nástroja na tvorbu vlastných štatistík sa...

Vestník ÚPV SR č. 17/2023

13. september 2023

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 17/2023

Pozvánka na podujatie: "Prečo je na Slovensku málo patentov?"

12. september 2023

"Prečo je na Slovensku málo patentov?" - to je názov pripravovaného podujatia Úradu priemyselného vlastníctva SR, ktoré sa uskutoční dňa 29.9. (piatok) o 10:30 hod. v priestoroch kongresovej sály nášho úradu na Švermovej 43 v Banskej Bystrici. Cieľom podujatia je zhodnotiť aktuálny stav patentovej...

Stáž v Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

7. september 2023

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky ponúka možnosť študentskej stáže v svojich odborných útvaroch. Stáž je zameraním vhodná pre študentov 2. až 5. ročníka vysokej školy v odboroch právo, politológia, medzinárodné vzťahy, technické smery a dizajn. Stážový program ponúka komplexný...

Vyhlásenie výberového konania | stála štátna služba vo funkcii štátny radca - odborný pracovník udeľovania patentov

28. august 2023

Úrad priemyselného vlastníctva SR vyhlasuje výberové konanie na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta v stálej štátnej službe vo funkcií štátny radca - odborný pracovník udeľovania patentov v organizačnom útvare oddelenie patentového prieskumu IV. na patentovom odbore. Obsadzovaná pozícia zahŕňa...

Vyhlásenie výberového konania | stála štátna služba vo funkcii hlavný štátny radca v organizačnom útvare kancelária predsedu

28. august 2023

Úrad priemyselného vlastníctva SR vyhlasuje výberové konanie na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta v stálej štátnej službe vo funkcii hlavný štátny radca v organizačnom útvare kancelária predsedu. Obsadzovaná pozícia zahŕňa najmä: komunikačnú stratégiu úradu, tvorbu podkladov a príhovorov pre...

Vestník ÚPV SR č. 16/2023

23. august 2023

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 16/2023

|< <1 2 3 4 5 6 7 > >|