Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Aktuality

Výpočet škôd pri porušení duševného vlastníctva

3. marec 2023

Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO) zorganizovala v spolupráci s Maďarským úradom duševného vlastníctva (HIPO) 28. februára 2023 webinár na tému Výpočet škôd pri porušení duševného vlastníctva. Hoci sa na porušovanie práv duševného vlastníctva vzťahuje článok 13 ods. 1 smernice o...

Úrad priemyselného vlastníctva SR zverejňuje zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom „Výber dodávateľa konferenčných priestorov a súvisiacich hotelových služieb pre organizáciu medzinárodného podujatia“

2. marec 2023

Úrad priemyselného vlastníctva SR zverejňuje zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom „Výber dodávateľa konferenčných priestorov a súvisiacich hotelových služieb pre organizáciu medzinárodného...

Úrad priemyselného vlastníctva SR zverejňuje zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom ,,Zabezpečenie certifikačného auditu systému manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001 v roku 2023 a následné vykonanie dvoch dozorných auditov v rokoch 2024 a 2025“

23. február 2023

Úrad priemyselného vlastníctva SR zverejňuje zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom ,,Zabezpečenie certifikačného auditu systému manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001 v roku 2023 a...

Vestník ÚPV SR č. 4/2023

22. február 2023

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 4/2023 (.pdf, 11 MB).

Úrad priemyselného vlastníctva SR zverejňuje zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom ,,Nákup a dodanie videosteny pre ÚPV SR“

20. február 2023

Úrad priemyselného vlastníctva SR zverejňuje zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom ,,Nákup a dodanie videosteny pre ÚPV SR“. Lehota na podávanie ponúk uplynie 27.02.2023 o 10,00 hod. Bližšie...

Novela zákona o patentových zástupcoch podpísaná prezidentkou SR

17. február 2023

Prezidentka Slovenskej republiky dňa 15. februára 2023 podpísala zákon z 2. februára 2023, ktorým sa dopĺňa zákon č. 344/2004 Z. z. o patentových zástupcoch, o zmene zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch a zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. a zákona č....

Online seminár o novinkách v priemyselno-právnej ochrane

13. február 2023

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky v spolupráci s Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo organizuje 2. marca 2023 od 10:00 do 12:25 online seminár určený patentovým zástupcom, právnikom, advokátskym koncipientom a iným odborníkom v oblasti duševného vlastníctva. Online...

Vestník ÚPV SR č. 3/2023

8. február 2023

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 3/2023 (.pdf, 11 MB).

Porušovanie práv duševného vlastníctva predstavuje najväčšiu hrozbu pre malé a stredné podniky v Európe

31. január 2023

Obchod s falšovaným tovarom predstavuje ohrozovanie ekonomického vývoja celej Európy. Podľa poslednej štúdie, ktorú urobila Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) spolu s Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), však môže mať obchodovanie s falšovaným tovarom fatálne...

Úrad priemyselného vlastníctva pomôže podnikateľom získať finančnú podporu

26. január 2023

Úrad priemyselného vlastníctva SR prostredníctvom grantového programu pomôže malým a stredným podnikom zo Slovenska. Cieľom fondu je chrániť práva duševného vlastníctva, a pomáhať pri rozvoji každého podniku. Získať finančnú pomoc je možné od 23.1.2023 do 8.12.2023, avšak platí– „kto prvý príde, ten...