Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Spoločné oznámenie o postupe posúdenia prihlášok ochranných známok, ktoré neboli podané v dobrej viere

Spoločné oznámenie o postupe posúdenia prihlášok ochranných známok,      ktoré neboli podané v dobrej viere.

Úrad priemyselného vlastníctva SR a úrady pre duševné vlastníctvo v rámci siete Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPN) naďalej spolupracujú v kontexte zbližovania postupov v oblasti ochranných známok a dizajnov. V súčasnosti sa dohodli na ďalšom dokumente o spoločnom postupe  v oblasti ochranných známok, ktorého cieľom je poskytnúť spoločné chápanie všeobecného pojmu konanie v nie dobrej viere, resp. pojmu tzv. zlej viery a ďalších, vrátane terminológie súvisiacej s ich posudzovaním, ako aj faktorov a scenárov, ktoré sa môžu ukázať ako relevantné.

Dokument o spoločnom postupe sa uverejňuje prostredníctvom tohto spoločného oznámenia s cieľom zvýšiť transparentnosť, právnu istotu a predvídateľnosť v záujme prieskumových pracovníkov, ako aj používateľov.

      Všetky spoločné oznámenia Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) v rámci konvergentného programu pre ochranné známky nájdete na našej webovej stránke:

https://www.indprop.gov.sk/ochranne-znamky-a-dizajny/ochranne-znamky/spolocne-oznamenia-euipo