Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Aktuality

Cena Jána Bahýľa a Vynález roka

20. február 2024

V zmysle štatútu ocenení Vynález roka a Cena Jána Bahýľa, vedenie Úradu priemyselného vlastníctva SR rozhodlo v roku 2024 odovzdávanie cien neuskutočniť. Naposledy boli ocenenia udeľované v roku 2023. Je dôležité uviesť, že konanie o prihláškach patentov trvá v priemere dva roky. S prihliadnutím na...

Vestník ÚPV SR č. 3/2024

14. február 2024

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 3/2024.

Pozvánka na podujatie: Z Bystrice do sveta

12. február 2024

Ako vybudovať úspešný biznis z regiónov? Na to sa opýtame našich hostí už 5. marca o 17:00 v kongresovej sále Úradu priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici. Traja podnikatelia nám predstavia svoje úspešné príbehy a odpovedia na naše aj vaše zvedavé otázky. Budeme sa na vás tešiť! Na...

IP SCAN: termíny online školení na rok 2024

7. február 2024

IP SCAN: termíny online školení na rok 2024 Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) pripravuje online školenie IP Scan Training pre budúcich poskytovateľov služby IP Scan. Termín školenia EUIPO IP Scan Training je naplánovaný na 28. február 2024. Nadväzujúce online školenie ÚPV SR,...

Falšovanie oblečenia pripravilo našich podnikateľov o 107 miliónov EUR

1. február 2024

Falšovanie oblečenia pripravilo našich podnikateľov o 107 miliónov EUR Slovensko zaznamenalo ročnú stratu 7,7% zisku z predaja odevov, celkovo v hodnote 107 miliónov eur. Ušlý zisk mal za následok stratu zamestnania pre približne 1 934 Slovákov počas rokov 2018 až 2021. Hračkársky priemysel na...

Vestník ÚPV SR č. 2/2024

24. január 2024

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 2/2024.

WIPO Global Awards

23. január 2024

Svetová organizácia duševného vlastníctva vyhlásila súťaž 2024 WIPO Global Awards, ktorá je venovaná pocte komunite malých a stredných podnikov, ktoré sa zaslúžili o výnimočné úspechy v oblasti komercializácie duševného vlastníctva. Do súťaže sa môžu prihlásiť nielen malé a stredné podniky, ale aj...

Grantová podpora EÚ pre podnikateľov je otvorená od 22.01.2024!

22. január 2024

Grantová podpora EÚ pre podnikateľov pokračuje aj v tomtu roku. O granty možno žiadať prostredníctvom webovej stránky EUIPO SME Fund od 22. januára 2024 do 06. decembra 2024. Odkaz na podanie žiadosti: Ako podať žiadosť na EUIPO EUIPO Vám poskytne v roku 2024 možnosť uchádzať sa o nasledovné granty...

Dôležité upozornenie: POZOR NA PODVODNÉ E-MAILY

22. január 2024

Opäť sa vyskytujú prípady, keď súkromné spoločnosti zasielajú prihlasovateľom ochranných známok v nadväznosti na zverejnenie ich prihlášky vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ÚPV SR) e-mailom zavádzajúce informácie s fakturačnými údajmi a výzvou na úhradu poplatku. List...

Vestník ÚPV SR č. 1/2024

10. január 2024

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 1/2024