Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Aktuality

Návšteva českého Úradu priemyselného vlastníctva

2. júl 2024

Predseda a podpredseda ÚPV SR navštívili 24. júna 2024 český Úrad priemyselného vlastníctva. V zmysle slovenskej tradície prvá zahraničná cesta nového predsedu ÚPV SR smerovala k našim susedom do Českej republiky. Slovenskú delegáciu na pôde Úradu priemyselného vlastníctva srdečne privítal jeho...

Návšteva srbskej delegácie v Úrade priemyselného vlastníctva SR

19. jún 2024

V spolupráci so Slovenskou agentúrou pre medzinárodnú a rozvojovú spoluprácu sa 13. až 17. mája 2024 uskutočnilo prijatie srbskej delegácie v rámci bilaterálnej spolupráce SR a krajiny západného Balkánu. Srbskú delegáciu tvorili Marija Božič, námestníčka Úradu duševného vlastníctva Srbskej republiky...

Vestník ÚPV SR č. 12/2024

19. jún 2024

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 12/2024.

Authenticity: Bardejov – spolupráca pokračuje

18. jún 2024

Úrad priemyselného vlastníctva SR tento rok spolu s Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), Finančnou správou SR a mestom Bardejov odštartovali spoluprácu na projekte Authenticity. Mesto Bardejov, Úrad priemyselného vlastníctva SR a Finančná správa, podpísali 12. marca 2024 v obradnej...

Kampaň Hraj fér: milióny Európanov kupujú falšované športové vybavenie a sledujú nelegálne športové vysielanie

12. jún 2024

V roku 2024 sa európsky kontinent stáva centrom športových podujatí, ako sú majstrovstvá Európy vo futbale, Tour de France a olympijské a paraolympijské hry v Paríži. Pri tejto príležitosti Európsky úrad pre duševné vlastníctvo (EUIPO) spúšťa kampaň Play Fair – Hraj fér, ktorá sa zameriava na...

EUIPO uzatvára 10.6.2024 poskytovanie grantov na patenty

10. jún 2024

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) informuje, že počet žiadostí o poskytnutie Poukazu číslo 3 z Fondu pre podporu malých a stredných podnikov (SME Fund) na patenty bol oveľa vyšší, ako sa očakávalo. Miera aktivácie Poukazu 3 sa v porovnaní s minulým rokom takmer zdvojnásobila. S...

Vestník ÚPV SR č. 11/2024

5. jún 2024

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 11/2024.

Oznámenie o konzultáciách s podnikateľskými subjektmi alebo ich zastupiteľskými organizáciami

3. jún 2024

Materiál: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vypracovanie legislatívneho materiálu vyplýva z...

8. máj - Pietna spomienka

2. jún 2024

Dňa 8. mája sa uskutočnila pietna spomienka pri príležitosti 79. výročia ukončenia 2. svetovej vojny v Európe s mottom „Aby vojny nikdy nebolo „. ÚPV SR na tomto podujatí reprezentovali predseda Pavol Gregorčok a podpredseda Martin Kráľ. Vedenie úradu opäť využilo priestor po podujatí na neformálne...

Konferencia 20. výročia členstva SR v EÚ

2. jún 2024

Dňa 2. mája sa uskutočnila konferencia pri príležitosti 20. výročia členstva SR v EÚ. Konferencia sa uskutočnila na pôde MZV a DM SR za účasti premiéra SR Róberta Fica, ministra zahraničných vecí Juraja Blanára, ministerky hospodárstva Denisy Sakovej a štátnych tajomníkov predsedov ostatných...

|< <1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >|