Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Aktuality

Vestník ÚPV SR č. 7/2024

10. apríl 2024

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 7/2024.

Predbežná informácia k legislatívnym zmenám

9. apríl 2024

Úrad priemyselného vlastníctva SR v roku 2024 pristúpi v súlade s Plánom legislatívnych úloh vlády SR na rok 2024 k novelizácii právnych predpisov vo svojej gescii. Ako prvý krok legislatívneho procesu bola dňa 8. apríla 2024 na portáli Slov-Lex zverejnená Predbežná informácia k návrhu zákona,...

V roku 2023 bol v Európe prijatý rekordný počet patentových prihlášok

3. apríl 2024

Európsky patentový úrad (EPO) každoročne zverejňuje Patentový index, obsahujúci kľúčové trendy a údaje o európskych patentoch za konkrétny rok. Dokument obsahuje informácie o počte prihlášok, udelených patentoch a štatistikách týkajúcich sa pôvodcov z rôznych krajín. Rok 2023 bol z pohľadu počtu...

Konferencie: Udržateľný rozvoj

3. apríl 2024

V piatok, 26. apríla sa uskutoční 24. ročník konferencie organizovanej pri príležitosti Svetového dňa duševného vlastníctva. Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO) každoročne určí tému, ktorej bude daný ročník venovaný. Minulé ročníky patrili témam ako napríklad – ženy vo svete inovácií či...

Spoločné oznámenie o postupe posúdenia prihlášok ochranných známok, ktoré neboli podané v dobrej viere

27. marec 2024

Spoločné oznámenie o postupe posúdenia prihlášok ochranných známok, ktoré neboli podané v dobrej viere. Úrad priemyselného vlastníctva SR a úrady pre duševné vlastníctvo v rámci siete Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPN) naďalej spolupracujú v kontexte zbližovania postupov v oblasti...

Vestník ÚPV SR č. 6/2024

27. marec 2024

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 6/2024.

Dôležité upozornenie: POZOR NA PODVODNÉ VÝZVY NA POPLATOK

20. marec 2024

Opäť sa vyskytujú prípady, keď súkromné spoločnosti zasielajú poštou prihlasovateľom ochranných známok Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ÚPV SR) zavádzajúce informácie s fakturačnými údajmi a výzvou na úhradu poplatku. List napodobňuje komunikáciu Úradu priemyselného vlastníctva...

Súťaž pre stredné školy: Nebuď fejker! 2024

18. marec 2024

Úrad priemyselného vlastníctva SR vyhlasuje tretí ročník súťaže: Nebuď fejker! Cieľom súťaže je spropagovať tému duševného vlastníctva medzi študentami stredných škôl. Duševné vlastníctvo je dôležitým aktívom, ktoré pridáva hodnotu každej firme. Je výsledkom myslenia a tvorivosti a posúva vpred...

Zmena správnych poplatkov od 01.04.2024

15. marec 2024

Dovoľujeme si Vás informovať, že od 1. apríla 2024 dôjde k zmene správnych poplatkov za úkony a konania pred Úradom priemyselného vlastníctva. K tejto zmene dochádza z dôvodu nadobudnutia účinnosti zmeny zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Ide o zmeny...

Vestník ÚPV SR č. 5/2024

13. marec 2024

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 5/2024.

|< <1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >|