Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Vyhodnotenie súťaže Nebuď fejker! 2024

Duševné vlastníctvo je dôležitým aktívom, ktoré pridáva hodnotu každej firme. Je výsledkom myslenia a tvorivosti a posúva vpred celú spoločnosť. Jeho dôležitosť z roka na rok rastie. Preto je podstatné začať o tejto téme hovoriť už na úrovni stredných škôl. Spolu s koncom školského roka sme preto na Úrade priemyselného vlastníctva SR slávnostne vyhodnotili tretí ročník súťaže: Nebuď fejker! 2024.

Do súťaže sa tento rok zapojilo takmer 100 študentov stredných škôl z celého Slovenska, a to prostredníctvom dvoch tém: Duševné vlastníctvo všade okolo nás a Fiktívna firma - navrhni inovatívny vynález, produkt. Porota aj tento rok ocenila individuálne aj skupinové práce, ktoré priniesli opäť inovatívne riešenia, akými sú spôsob spracovania PET fliaš, gravitačná batéria spojená s fotovoltikou, ako aj kreatívne diela z oblasti dizajnu.

V rámci slávnostného vyhodnotenia súťaže ocenení študenti odprezentovali svoje víťazné diela a boli odmenení hodnotnými cenami. V špeciálnej kategórii bola ocenená aj najaktívnejšia škola, ktorou sa stala Obchodná akadémia Levice.  Študenti uvedenej školy sa zapojili do súťaže zaslaním 26 kreatívnych diel.

Sme veľmi radi, že formou súťaže Nebuď fejker! môžeme podporovať zvyšovanie povedomia o duševnom vlastníctve, činnosti úradu a hodnote kreativity medzi študentami stredných škôl. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník.

ilustračný obrázok

ilustračný obrázok

ilustračný obrázok

ilustračný obrázok

ilustračný obrázok

ilustračný obrázok