Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Vestník ÚPV SR č. 11/2024

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 11/2024 (PDF, 8,9 MB).