Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Konferencie: Udržateľný rozvoj

V piatok, 26. apríla sa uskutoční 24. ročník konferencie organizovanej pri príležitosti Svetového dňa duševného vlastníctva. Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO) každoročne určí tému, ktorej bude daný ročník venovaný. Minulé ročníky patrili témam ako napríklad – ženy vo svete inovácií či mládež a duševné vlastníctvo. Rok 2024 je hlavnou témou konferencie: Udržateľný rozvoj.

Udržateľný rozvoj je kľúčovým konceptom, ktorým sa zaoberáme v dnešnej dobe, keď čelíme výzvam spojeným s životným prostredím, sociálnymi nerovnosťami a hospodárskou stabilitou. Ide o stratégiu, ktorá sa snaží zabezpečiť, aby naše dnešné potreby neboli uspokojované na úkor budúcich generácií.

Okrem ochrany prírody je udržateľný rozvoj neoddeliteľne spojený aj so sociálnou spravodlivosťou. Musíme sa postarať o to, aby životné podmienky a príležitosti boli spravodlivo distribuované medzi všetky ľudské komunity. To zahŕňa boj proti chudobe, zlepšovanie prístupu k vzdelaniu a zdravotnej starostlivosti a podpora rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí pre všetkých.

Udržateľný rozvoj predstavuje cestu k harmonickému vzťahu medzi ľuďmi a planétou. Je to investícia do budúcnosti, ktorá nám umožní žiť v lepšom svete, ktorý si všetci zaslúžime.

REGISTRÁCIA NA PODUJATIE: podujatia(zavináč)indprop.gov.sk

 

Program konferencie

9:30 – 10:00 registrácia

 

10:00 – 10:15 slávnostné otvorenie a príhovor predsedu ÚPV SR

 

10:15 – 10:45 prezentácia: Polarizácia a súdržnosť (Hugo Gloss, DEKK Institute)

10:45 – 11:00 priestor na otázky

 

11:00 – 11:30 prezentácia: Udržateľné mestá a komunity, model mesta Banská Bystrica (Peter Rusnák, architekt-urbanista, riaditeľ IŠUP, n. o.)

11:30 – 11:45 priestor na otázky

 

11:45 – 12:30 prestávka a občerstvenie

 

12:30 – 13:00 prezentácia: "Udržateľná výstavba: súčasný stav a výhľady do budúcnosti" (Roman Rabenseifer, STU BA)

13:00 – 13:15 priestor na otázky

 

13:15 – 13:45 prezentácia: Domček z Dobšinej - úspešný príklad z praxe pri riešení problémov vylúčených komunít na Slovensku  (OZ Detstvo deťom)

13:45 – 14:00 priestor na otázky

 

14:00  spoločný obed