Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Kampaň Hraj fér: milióny Európanov kupujú falšované športové vybavenie a sledujú nelegálne športové vysielanie

V roku 2024 sa európsky kontinent stáva centrom športových podujatí, ako sú majstrovstvá Európy vo futbale, Tour de France a olympijské a paraolympijské hry v Paríži. Pri tejto príležitosti Európsky úrad pre duševné vlastníctvo (EUIPO) spúšťa kampaň Play Fair – Hraj fér, ktorá sa zameriava na negatívne účinky falšovania a pirátstva v športovom odvetví a fanúšikov vyzýva, aby športové podujatia sledovali v oficiálnom vysielaní a kupovali si autorizovaný tovar.

  • Podľa EUIPO až 12 % občanov EÚ sleduje športové podujatia z nelegálnych zdrojov, pričom mladí ľudia vo veku 15 až 24 rokov tvoria veľkú časť podporovateľov nelegálneho streamovania. Nelegálne online streamovanie generuje nelegálne príjmy vo výške jednej miliardy eur ročne.
  • Až 10 % mladých ľudí vo veku 15 až 24 rokov vedome nakupuje falšované športové vybavenie. Falzifikáty v športovom vybavení spôsobujú výrobcom straty vo výške 850 miliónov eur ročne, čo zodpovedá 11 % z celkového predaja v tomto sektore. Najvyššie finančné straty, ktoré dosahujú stovky miliónov eur, zaznamenáva Francúzsko, Rakúsko a Holandsko, ale i Rumunsko, Litva a Maďarsko.
  • Z monitorovacích aktivít1 EUIPO vyplýva, že mnoho Európanov stále nevníma, že falzifikáty majú vážne ekonomické a sociálne dôsledky vrátane straty pracovných miest a poškodenia značiek.

Prostredníctvom tradičnej mediálnej kampane, ale aj kampaňou na sociálnych sieťach sa EUIPO s podporou ďalších partnerov a európskych krajín usiluje zdôrazniť význam ochrany duševného vlastníctva, ale aj poukázať na negatívne dôsledky podpory falšovaných tovarov a podpory pirátstva.

Výkonný riaditeľ EUIPO João Negrão uviedol: „Je dôležité hrať fér, či už ide o hráčov na ihrisku, alebo divákov doma. Práva duševného vlastníctva, ktoré stoja za týmito podujatiami, chránia a umocňujú naše zážitky ako fanúšikov, podporujú športovcov a inšpirujú budúcich majstrov Európy a sveta. Sledovaním oficiálnych prenosov a kupovaním licencovaných produktov zabezpečujeme, aby naše milované športy prekvitali aj pre ďalšie generácie.“

Všetky súvisiace materiály s kampaňou Hraj fér sú dostupné na webovej stránke EUIPO.

 

Zdroj: EUIPO Spring Campaign Press Release 2024

1Výraz v sebe zahŕňa číselné údaje, vyjadrenia a závery, ktoré vychádzajú z publikácií EUIPO (Porušovanie autorských práv online v EÚ 2023; Obchod s falšovaným tovarom, ktorý predstavuje riziko pre zdravie, bezpečnosť a životné prostredie; Hospodársky vplyv falšovania v odvetviach odevov, kozmetiky a hračiek v EÚ a i.). Publikácie sú dostupné na webovej stránke Monitorovacieho strediska EUIPO.