Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Inovátori na celom svete podali rekordný počet patentov!

 

Napriek nepriaznivej globálnej situácii, inovátori na celom svete podali v minulom roku rekordný počet patentových prihlášok, a to takmer 3,5 milióna. Pozoruhodná je široká geografická základňa tohto rastu. Spomedzi piatich najväčších úradov prekonali patentové prihlášky podané na Čínsky úrad duševného vlastníctva a Európsky patentový úrad celosvetový priemer, pričom aj v USA sa po prvýkrát od pandémie vrátil rast. Je však nevyhnutné povedať, že v Číne a Juhovýchodnej Ázii sa podá 68 % patentov na svete s medziročným rastom 2,1 %, pričom v Európe (EPO ) sa podá len 10 % s medziročným rastom 2,6 %.

 

Tohtoročná správa Svetových ukazovateľov duševného vlastníctva (WIPI)[1] odráža globálnu hospodársku neistotu, ktorá charakterizovala rok 2022. Hoci sa krajiny na celom svete naďalej zameriavali na inovácie, kreativitu, podnikanie a vývoj technológií, rastúca inflácia ovplyvnila aj oblasť duševného vlastníctva.

 

Ak sa pozrieme na 20 najväčších patentových úradov, vidíme dvojciferný nárast v úradoch Južnej Afriky, Indie a Indonézie. V  prípade Indie ide o šiesty rok rastu v rade, pričom v roku 2022 sa počet patentových prihlášok vlani zvýšil o štvrtinu, čo je najrýchlejší nárast od roku 2005. Výrazný nárast bol zaznamenaný aj v úradoch Alžírska, Kolumbie, Turecka a Saudskej Arábie. Oživenie patentovej aktivity bolo zaznamenané aj na Slovensku, kde bolo v minulom roku podaných 203 patentových prihlášok, čo predstavuje nárast o takmer 30 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom, no napriek tomu tvorí len zlomok zo svetových čísel a čo je horšie, výrazne zaostávame za priemerom EÚ, ale aj za krajinami V4.

 

Podávanie prihlášok ochranných známok sa po prudkom náraste počtu prihlášok v súvislosti s  pandémiou vrátilo na pravidelnejšiu úroveň. Práve ochranné známky odzrkadľujú zakladanie nových business-ov či uvádzanie na trh nových produktov. Treba však pripomenúť, že celkový trend je stále rastový, pričom v roku 2022 bolo podaných viac ako 1,5-krát viac prihlášok ako v roku 2012.

 

Okrem medziročných údajov pokračuje dlhodobý trend vplyvu nových technológií na  podávanie prihlášok duševného vlastníctva. Dokonca aj v roku 2021, keď krajiny na celom svete bojovali s pandémiou, vzrástol počet patentových prihlášok v oblasti počítačových technológií o 11 %, na približne 380 000. To je takmer trojnásobok úrovne spred 10 rokov, pričom počítačová technika rastie rýchlejšie ako ktorákoľvek iná významná technologická oblasť. WIPI 2023 zdôrazňuje, že výskum a technológie sú najobľúbenejším sektorom podávania prihlášok zo strany prihlasovateľov, ktorí sa usilujú o ochranu ochranných známok v zahraničí.

 

Vo všeobecnosti možno konštatovať, že počet prihlášok duševného vlastníctva súvisiacich s  digitálnymi technológiami naďalej rastie, a to aj napriek globálnej neistote. WIPI v tomto smere pôsobí ako jeden z nástrojov, ktoré slúži nie len ako referenčná príručka s obrovským množstvo relevantných dát, ale najmä ako praktický nástroj na posilnenie  systémov duševného vlastníctva a podporu inovácií a tvorivosti na celom svete.

 

 

Čo je to World Intellectual Property Indicators (WIPI)?

WIPI predstavuje každoročný prieskum, resp. štatistickú správu, ktorú vydáva Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO) pravidelne od roku 2009. Správa poskytuje prehľad o činnosti v oblasti duševného vlastníctva na celom svete. Vychádza zo štatistík duševného vlastníctva národných a regionálnych úradov duševného vlastníctva všetkých členských štátov WIPO.

WIPI zahŕňa patenty, úžitkové vzory, ochranné známky, priemyselné dizajny, mikroorganizmy, ochranu odrôd rastlín a zemepisné označenia. Opiera sa aj o prieskum a priemyselných zdrojov, aby poskytla obraz o činnosti v oblasti kreatívnej ekonomiky.

Svetové ukazovatele duševného vlastníctva 2023 boli pripravené pod vedením generálne riaditeľa WIPO Darena Tanga.

Aktuálna správa, ako aj všetky predchádzajúce sú dostupné na webovej stránke WIPO.[1]Z anglického názvu World Intellectual Property Indicators