Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Pilotná fáza služby Návštevy podnikov

Pilotná fáza služby Návštevy podnikov

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky uskutoční po vzore francúzskeho úradu (INPI) počas mája 2023 prvé pilotné stretnutia v rámci novej plánovanej služby úradu s názvom Návštevy podnikov. Krátke stretnutia sa budú realizovať priamo v sídle inovatívnych slovenských spoločností. Cieľom návštev podnikov je rozširovať všeobecné povedomie o problematike priemyselných práv prostredníctvom poskytnutia relevantných informácií, ktoré majú podnikom pomôcť pri identifikácii a výbere optimálnej stratégie ochrany priemyselných práv.

Poznámka:Návštevy firiem predstavujú informačnú a popularizačnú službu v oblasti priemyselnoprávnej ochrany. Neslúžia na účelové vyzývanie na podávanie prihlášok priemyselných práv, konzultácie k podávaniu prihlášok, riešenie vzniknutých situácií v predmetnom podniku alebo ako náhrada činnosti patentových zástupcov. Uvedená služba bude upravená v metodike konania ÚPV SR.