Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Časové osi procesov konania

Zverejňujeme časové osi jednotlivých procesov konania:

 ilustrácia - patenty

Patenty (PDF, 96,9 kB) (.pdf, 95 kB) 


Dodatkové ochranné osvedčenia (JPG, 860,4 kB) (.pdf, 156 kB)


ilustrácia - Úžitkové vzory 

Úžitkové vzory (PDF, 90,5 kB) (.pdf, 88 kB)


ilustrácia - Dizajny 

Dizajny (PDF, 85,8 kB) (.pdf, 84 kB)


ilustrácia - Ochranné známky 

Ochranné známky (PDF, 90,9 kB) (.pdf, 89 kB)  • Prehľadné a jednoduché znázornenie procesov v konaniach o udelenie patentu a o zápise úžitkového vzoru, ochrannej známky a dizajnu
  • Zákonné povinnosti úradu pri procese konania o predmete priemyselného vlastníctva a jeho ochrane
  • Krok za krokom od podania prihlášky úradu až po zverejnenie udelenia patentu alebo zápisu úžitkového vzoru, ochrannej známky alebo dizajnu vo vestníku úradu
Naším cieľom je zvýšiť informovanosť verejnosti o procesoch zápisu a udelenia priemyselných práv a s tým súvisiacich činností úradu.

Zároveň sa maximálne snažíme o transparentnosť interných úradných procesov, a tým o naplnenie legitímnych očakávaní zo strany odbornej i laickej verejnosti.

Sme presvedčení, že transparentnosť, otvorenosť a zverejňovanie interných krokov úradu prispejú k pozitívnemu vnímaniu našej práce v prospech klientov.