Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Metodika konania o predmetoch priemyselného vlastníctva – Všeobecná časť (.pdf, 740 kB) Stiahnúť dokument: Metodika konania o predmetoch priemyselného vlastníctva – Všeobecná časť (.pdf, 759 kB) (PDF, 801,8 kB)  
Metodika konania - označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov (.pdf, 612 kB) Stiahnúť dokument: Metodika konania - označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov (.pdf, 675 kB) (PDF, 864,1 kB)  
Žiadosť o zápis označenia pôvodu výrobkov/zemepisného označenia výrobkov do registra Stiahnúť dokument: Žiadosť o zápis označenia pôvodu výrobkov / zemepisného označenia výrobkov (PDF, 167,4 kB) Stiahnúť dokument: Žiadosť o zápis označenia pôvodu výrobkov / zemepisného označenia výrobkov (DOCX, 33,1 kB)
Žiadosť o zápis chráneného označenia pôvodu/chráneného zemepisného označenia do registra Európskej komisie Stiahnúť dokument: Žiadosť o zápis chráneného označenia pôvodu / chráneného zemepisného označenia do registra Európskej komisie (PDF, 166,6 kB) Stiahnúť dokument: Žiadosť o zápis chráneného označenia pôvodu / chráneného zemepisného označenia do registra Európskej komisie (DOCX, 30,5 kB)

Poľnohospodárske výrobky a potraviny:

Jednotný dokument   Stiahnúť dokument: Jednotný dokument (DOCX, 21,5 kB)
Špecifikácia   Stiahnúť dokument: Špecifikácia (DOCX, 13,7 kB)
Odôvodnená námietka   Stiahnúť dokument: Odôvodnená námietka (DOCX, 17,8 kB)
Oznámenie o ukončení konzultácií   Stiahnúť dokument: oznámenie o ukončení konzultácií (DOCX, 17,3 kB)
Žiadosť o schválenie zmeny špecifikácie   Stiahnúť dokument: žiadosť o schválenie zmeny špecifikácie (DOCX, 15,6 kB)
Žiadosť o schválenie nepodstatnej zmeny   Stiahnúť dokument: žiadosť o schválenie nepodstatnej zmeny (DOCX, 17,9 kB)
Oznámenie o dočasnej zmene   Stiahnúť dokument: oznámenie o dočasnej zmene (DOCX, 16,7 kB)
Žiadosť o zrušenie   Stiahnúť dokument: žiadosť o zrušenie (DOCX, 16,0 kB)

Víno:

Jednotný dokument   Stiahnúť dokument: Jednotný dokument (.docx, 107 kB) (DOCX, 20,3 kB)
Špecifikácia   Stiahnúť dokument: Špecifikácia (.docx, 22 kB) (DOCX, 14,3 kB)
Odôvodnená námietka   Odôvodnená námietka (.docx, 99 kB) (DOCX, 20,4 kB)
Oznámenie o ukončení konzultácií   OZNÁMENIE O UKONČENÍ KONZULTÁCIÍ V NADVÄZNOSTI NA NÁMIETKOVÉ KONANIE (.docx, 89 kB) (DOCX, 19,4 kB)
Oznámenie schválenia bežnej zmeny   Stiahnúť dokument: Oznámenie schválenia bežnej zmeny (.docx, 87 kB) (DOCX, 19,3 kB)
Oznámenie schválenia dočasnej zmeny   Oznámenie schválenia dočasnej zmeny (.docx, 87 kB) (DOCX, 19,4 kB)
Žiadosť o zmenu špecifikácie výrobku   ŽIADOSŤ O ZMENU ŠPECIFIKÁCIE VÝROBKU NA ÚROVNI ÚNIE (.docx, 92 kB) (DOCX, 19,7 kB)
Žiadosť o zrušenie   Žiadosť o zrušenie (.docx, 94 kB) (DOCX, 19,9 kB)

Liehoviny:

Žiadosť o zápis zemepisného označenia   Stiahnúť dokument: Žiadosť o zápis zemepisného označenia (DOCX, 12,2 kB)
Technická dokumentácia   Stiahnúť dokument: Technická dokumentácia (DOCX, 12,2 kB)
Námietka proti zemepisnému označeniu   Stiahnúť dokument: Námietka proti zemepisnému označeniu (DOCX, 12,2 kB)
Žiadosť o zrušenie zemepisného označenia   Stiahnúť dokument: Žiadosť o zrušenie zemepisného označenia (DOCX, 12,0 kB)
Žiadosť o zmenu technickej dokumentácie zemepisného označenia   Stiahnúť dokument: Žiadosť o zmenu technickej dokumentácie zemepisného označenia (DOCX, 12,2 kB)