Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Predseda úradu

Fotografia predsedu ÚPV SR

Mgr. Matúš Medvec, MBA – predseda úradu
email: matus.medvec@indprop.gov.sk
tel.: +421/48/43 00 118