Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Verejne vlastnené budovy a nájomné kontrakty

Identifikácia organizácie:

Názov organizácie: Úrad priemyselného vlastníctva SR

Sídlo: Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica

Predseda: Mgr. Matúš Medvec, MBA

Forma hospodárenia: štátna rozpočtová organizácia

Kontakt: 048/ 43 00 130

Prenájom nehnuteľností:
Úrad priemyselného vlastníctva SR za obdobie 4. kvartál 2021 teda za obdobie od 1.10.2021 do 31.12.2021 eviduje nasledovné platné nájomné zmluvy: - obdobie: 1.10.2021– 31.12.2021

 
Por. číslo  rozloha
(v m2)
 
cena
(€/rok)
dĺžka nájmu typ priestorov lokalita nájomca poznámka 
1. 52,54 m2 2 837,16 € 5 rokov Nebytový priestor, zubná ambulancia ÚPV SR MUDr. Jozef Zigmund Zmluva nadobudla účinnosť 31.3.2017
2. 62,60 m2 4131,60 € 5 rokov Nájom bufetu, skladu bufetu, skladu výdaja jedál a umyvárne riadu (spolu 7 miestnosti) ÚPV SR Jana Saksová Zmluva nadobudla účinnosť 13.7.2019
3. 92 m2 0,629 € / 1h / 92 m2 5 rokov Nájom nebytového priestoru, kancelársky priestor kanc. Č. 141 ÚPV SR Iveta Pelachová ACTIVA Zmluva nadobudla účinnosť 28.11.2018
4. 59,4 m2 76,58 € / mes. Neurč. Nájom služobného bytu ÚPV SR PaedDr. Jaroslav Ivančo, GTSÚ Zmluva nadobudla účinnosť 1.8.2020
5. 1428,1 m2 1428,10 € / rok + služby 5 rokov Nájom 4. uceleného podlažia administratívnej budovy + parkovacie plochy ÚPV SR Slovenská inovačná a energetická agentúra Zmluva nadobudla účinnosť 1.6.2021

 

V Banskej Bystrici 20.1.2022

 

Register ponúkaného majetku štátu