Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Neplaťte zavádzajúce faktúry!

Niekoľko súkromných spoločností ponúka za poplatok majiteľom priemyselných práv ich zverejnenie, registráciu alebo evidenciu v rôznych databázach vedených na internete.

Ukážky zavádzajúcich faktúr:

Neuhradenie týchto poplatkov nemá za následok stratu práva k priemyselnému vlastníctvu.

V prípade nejasností kontaktujte vášho zástupcu alebo Úrad priemyselného vlastníctva SR – email

  • Medzinárodné úrady pôsobiace v oblasti priemyselného vlastníctva zverejnili podobné varovania na svojich stránkach:
    WIPO PCT, WIPO Madrid ,EPO a EUIPO
    • Úrad priemyselného vlastníctva SR upozorňuje, že tieto aktivity nijako nesúvisia s činnosťou úradu a adresáti ponúk nemajú povinnosť platiť za takéto služby iným subjektom ako ÚPV SR.