Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Prediagnostika - Prihlasovací formulár

PREDIAGNOSTIKA PRIEMYSELNÝCH PRÁV

Prihlasovací formulárOrganizácia
Názov organizácie:
Adresa:
IČO:
*Počet zamestnancov do 250:
*Výška obratu do 50 mil. € / rok:
Oblasť pôsobnosti:
Priemyselné práva
**Majiteľ priemyselných práv:
Patenty:
Ochranné známky:
Úžitkové vzory:
Dizajny:
Kontakt
Kontaktná osoba:
Funkcia:
Telefónne číslo:
Email:
***Oboznámenie sa s ochranou osobných údajov:
Overenie dôveryhodnosti - vypočítajte:
(znak "x" znamená násobenie)
Iný príklad
Overenie dôveryhodnosti - CAPTCHA
* Zaškrtnutím políčka čestne vyhlasujete, že spĺňate dané podmienky a uvedené informácie sú pravdivé.
** Pre potreby prediagnostiky nemusíte byť majiteľom priemyselných práv, ale ak ním ste, vieme sa lepšie pripraviť.
*** Vyplnením políčka o oboznámení sa s ochranou osobných údajov kontaktná osoba potvrdzuje, že sa oboznámila so zásadami ochrany osobných údajov dostupnými na nasledujúcom odkaze https://www.indprop.gov.sk/o‐urade/ochrana‐osobnych‐udajov/ochrana‐osobnych‐udajov.