Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Formuláre a poplatky

Formuláre

Objednávka publikácií Stiahnúť dokument: Objednávka publikácií (PDF, 337,7 kB)  
Objednávka časopisu Duševné vlastníctvo Stiahnúť dokument: Objednávka časopisu Duševné vlastníctvo (PDF, 22,5 kB)  
Objednávka Vestníka ÚPV SR Stiahnúť dokument: Objednávka Vestníka ÚPV SR (PDF, 23,0 kB) Objednávka Vestníka ÚPV SR (.docx, 24 kB) (DOCX, 15,8 kB)
Objednávka patentovej rešerše Stiahnúť dokument: Objednávka patentovej rešerše (PDF, 73,8 kB)  
Objednávka rešerše - dizajny Stiahnúť dokument: Objednávka rešerše - dizajny (PDF, 64,7 kB)  
Objednávka rešerše - ochranné známky Stiahnúť dokument: Objednávka rešerše - ochranné známky (PDF, 71,0 kB)  
Objednávka kópií patentových dokumentov Stiahnúť dokument: Objednávka kópií patentových dokumentov (PDF, 369,9 kB)  
Žiadosť o zápis ochrannej známky Stiahnúť dokument: Žiadosť o zápis ochrannej známky (PDF, 790,2 kB) Stiahnúť dokument: Žiadosť o zápis ochrannej známky (DOCX, 41,2 kB)
Žiadosť o zápis prevodu ochrannej známky Stiahnúť dokument: Žiadosť o zápis prevodu ochrannej známky (PDF, 756,4 kB) Stiahnúť dokument: Žiadosť o zápis prevodu ochrannej známky (DOCX, 36,2 kB)
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky Stiahnúť dokument: Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky (PDF, 757,0 kB) Stiahnúť dokument: Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky (DOCX, 36,7 kB)
Žiadosť o zmenu názvu/mena/sídla/adresy majiteľa (prihlasovateľa) ochrannej známky Stiahnúť dokument: Žiadosť o zmenu názvu/mena/sídla/adresy majiteľa (prihlasovateľa) ochrannej známky (PDF, 758,7 kB) Stiahnúť dokument: Žiadosť o zmenu názvu/mena/sídla/adresy majiteľa (prihlasovateľa) ochrannej známky (DOCX, 27,2 kB)
Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy na ochrannú známku Stiahnúť dokument: Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy na ochrannú známku (PDF, 757,8 kB) Stiahnúť dokument: Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy na ochrannú známku (DOCX, 31,2 kB)
Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok Stiahnúť dokument: Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok (PDF, 870,0 kB) Stiahnúť dokument: Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok (DOCX, 30,8 kB)
Návrh na výmaz ochrannej známky z registra ochranných známok Stiahnúť dokument: Návrh na výmaz ochrannej známky z registra ochranných známok (PDF, 632,4 kB) Stiahnúť dokument: Návrh na výmaz ochrannej známky z registra ochranných známok (DOCX, 29,5 kB)
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky Stiahnúť dokument: Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky (PDF, 1,7 MB) Stiahnúť dokument: Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky (DOCX, 70,3 kB)
Námietky proti medzinárodne zapísanej ochrannej známke Stiahnúť dokument: Námietky proti medzinárodne zapísanej ochrannej známke (PDF, 755,5 kB) Stiahnúť dokument: Námietky proti medzinárodne zapísanej ochrannej známke (DOCX, 32,4 kB)
Formulár WIPO/OMPI MM17: Uplatnenie seniority - Európske spoločenstvo (angl. verzia) Stiahnúť dokument: Formulár WIPO/OMPI MM17: Uplatnenie seniority - Európske spoločenstvo (angl. verzia) (PDF, 126,3 kB)  
Formulár WIPO/OMPI MM17: Uplatnenie seniority - Európske spoločenstvo (franc. verzia) Stiahnúť dokument: Formulár WIPO/OMPI MM17: Uplatnenie seniority - Európske spoločenstvo (franc. verzia) (PDF, 127,0 kB)  
Formulár MM18 - vyhlásenie o úmysle používať ochrannú známku v USA Stiahnúť dokument: Formulár MM18 - vyhlásenie o úmysle používať ochrannú známku v USA (PDF, 125,3 kB)  
Žiadosť o zápis označenia pôvodu výrobkov / zemepisného označenia výrobkov Stiahnúť dokument: Žiadosť o zápis označenia pôvodu výrobkov / zemepisného označenia výrobkov (PDF, 167,4 kB) Stiahnúť dokument: Žiadosť o zápis označenia pôvodu výrobkov / zemepisného označenia výrobkov (DOCX, 33,1 kB)
Žiadosť o zápis chráneného označenia pôvodu / chráneného zemepisného označenia do registra Európskej komisie Stiahnúť dokument: Žiadosť o zápis chráneného označenia pôvodu / chráneného zemepisného označenia do registra Európskej komisie (PDF, 166,6 kB) Stiahnúť dokument: Žiadosť o zápis chráneného označenia pôvodu / chráneného zemepisného označenia do registra Európskej komisie (DOCX, 30,5 kB)
Žiadosť o udelenie patentu Stiahnúť dokument: Žiadosť o udelenie patentu (PDF, 194,0 kB) Stiahnúť dokument: Žiadosť o udelenie patentu (DOCX, 36,1 kB)
Žiadosť o prevod patentu (práva na riešenie) Stiahnúť dokument: Žiadosť o prevod patentu (práva na riešenie) (PDF, 761,3 kB) Stiahnúť dokument: Žiadosť o prevod patentu (práva na riešenie) (DOCX, 27,6 kB)
Žiadosť o udelenie európskeho patentu Stiahnúť dokument: Žiadosť o udelenie európskeho patentu  
Preklad/opravený preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka Stiahnúť dokument: Preklad/opravený preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka (PDF, 1,4 MB) Stiahnúť dokument: Preklad/opravený preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka (DOCX, 35,6 kB)
Preklad/opravený preklad patentových nárokov zverejnenej európskej patentovej prihlášky do slovenského jazyka Stiahnúť dokument: Preklad/opravený preklad patentových nárokov zverejnenej európskej patentovej prihlášky do slovenského jazyka (PDF, 1,4 MB) Stiahnúť dokument: Preklad/opravený preklad patentových nárokov zverejnenej európskej patentovej prihlášky do slovenského jazyka (DOCX, 33,7 kB)
Preklad zmeneného európskeho patentového spisu do slovenského jazyka Stiahnúť dokument: Preklad zmeneného európskeho patentového spisu do slovenského jazyka (PDF, 1,4 MB) Stiahnúť dokument: Preklad zmeneného európskeho patentového spisu do slovenského jazyka (DOCX, 32,6 kB)
Žiadosť o zápis dizajnu Stiahnúť dokument: Žiadosť o zápis dizajnu (PDF, 917,5 kB) Stiahnúť dokument: Žiadosť o zápis dizajnu (DOCX, 37,3 kB)
Prihláška dizajnu Spoločenstva Stiahnúť dokument: Prihláška dizajnu Spoločenstva (PDF, 299,1 kB)  
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru Stiahnúť dokument: Žiadosť o zápis úžitkového vzoru (PDF, 1,6 MB) Stiahnúť dokument: Žiadosť o zápis úžitkového vzoru (DOCX, 36,7 kB)
Žiadosť o zápis topografie polovodičového výrobku Stiahnúť dokument: Žiadosť o zápis topografie polovodičového výrobku (PDF, 297,8 kB) Stiahnúť dokument: Žiadosť o zápis topografie polovodičového výrobku (DOCX, 35,2 kB)
Žiadosť o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia Stiahnúť dokument: Žiadosť o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia (PDF, 810,5 kB) Stiahnúť dokument: Žiadosť o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia (DOCX, 36,8 kB)
Žiadosť o predĺženie doby platnosti dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá Stiahnúť dokument: Žiadosť o predĺženie doby platnosti dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá (PDF, 136,5 kB) Stiahnúť dokument: Žiadosť o predĺženie doby platnosti dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá (DOCX, 33,7 kB)
Prediagnostika priemyselných práv - prihlasovací formulár pre záujemcov Stiahnúť dokument: Prediagnostika priemyselných práv - prihlasovací formulár pre záujemcov (PDF, 351,1 kB)