Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Metodiky konania

Metodiky konania

Metodika konania o predmetoch priemyselného vlastníctva – Všeobecná časť Stiahnúť dokument: Metodika konania o predmetoch priemyselného vlastníctva – Všeobecná časť  
Metodika konania – Dizajny Stiahnúť dokument: Metodika konania – Dizajny  
Metodika konania – Patenty Stiahnúť dokument: Metodika konania – Patenty  
Metodika konania – Európske patenty Stiahnúť dokument: Metodika konania – Európske patenty  
Metodika konania – Ochranné známky Stiahnúť dokument: Metodika konania – Ochranné známky  
Metodika konania – Úžitkové vzory Stiahnúť dokument: Metodika konania – Úžitkové vzory  
Metodika konania – Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov Metodika konania – Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov  
Metodika konania – Topografie polovodičových výrobkov Metodika konania – Topografie polovodičových výrobkov  
Metodika konania – Dodatkové ochranné osvedčenia Metodika konania – Dodatkové ochranné osvedčenia  
Metodika konania – Medzinárodné prihlášky podané podľa PCT Metodika konania – Medzinárodné prihlášky podané podľa PCT