Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie - kompletný zoznam

Metodiky konania

Metodika konania o predmetoch priemyselného vlastníctva – Všeobecná časť Stiahnúť dokument: Metodika konania o predmetoch priemyselného vlastníctva – Všeobecná časť (PDF, 649,7 kB)  
Metodika konania – Dizajny Stiahnúť dokument: Metodika konania – Dizajny (PDF, 546,7 kB)  
Metodika konania – Patenty Stiahnúť dokument: Metodika konania – Patenty (PDF, 1,3 MB)  
Metodika konania – Európske patenty Stiahnúť dokument: Metodika konania – Európske patenty (PDF, 332,4 kB)  
Metodika konania – Ochranné známky Stiahnúť dokument: Metodika konania – Ochranné známky (PDF, 846,7 kB)  
Metodika konania – Úžitkové vzory Stiahnúť dokument: Metodika konania – Úžitkové vzory (PDF, 966,9 kB)  
Metodika konania – Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov Metodika konania – Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov (PDF, 541,3 kB)  
Metodika konania – Topografie polovodičových výrobkov Metodika konania – Topografie polovodičových výrobkov (PDF, 372,9 kB)  
Metodika konania – Dodatkové ochranné osvedčenia Metodika konania – Dodatkové ochranné osvedčenia (PDF, 653,3 kB)  
Metodika konania – Medzinárodné prihlášky podané podľa PCT Metodika konania – Medzinárodné prihlášky podané podľa PCT (PDF, 708,3 kB)  

Patenty

Medzinárodná prihláška podľa PCT (Inštrukcia pre prihlasovateľov) Stiahnúť dokumentv PDF: Medzinárodná prihláška podľa PCT (Inštrukcia pre prihlasovateľov), 2 MB (PDF, 2,1 MB)  
Objednávka kópií patentových dokumentov Stiahnúť dokument: Objednávka kópií patentových dokumentov (PDF, 369,9 kB)  
Žiadosť o udelenie patentu na vynález Stiahnúť dokument: Žiadosť o udelenie patentu (PDF, 194,0 kB) Stiahnúť dokument: Žiadosť o udelenie patentu (DOCX, 36,1 kB)
Žiadosť o zápis prevodu/prechodu patentu (práva z prihlášky) Stiahnúť dokument: Žiadosť o prevod patentu (práva na riešenie) (PDF, 761,3 kB) Stiahnúť dokument: Žiadosť o prevod patentu (práva na riešenie) (DOCX, 27,6 kB)
Žiadosť o udelenie európskeho patentu    
Preklad/opravený preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka Stiahnúť dokument: Preklad/opravený preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka (PDF, 1,4 MB) Stiahnúť dokument: Preklad/opravený preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka (DOCX, 35,6 kB)
Preklad/opravený preklad patentových nárokov zverejnenej európskej patentovej prihlášky do slovenského jazyka Stiahnúť dokument: Preklad/opravený preklad patentových nárokov zverejnenej európskej patentovej prihlášky do slovenského jazyka (PDF, 1,4 MB) Stiahnúť dokument: Preklad/opravený preklad patentových nárokov zverejnenej európskej patentovej prihlášky do slovenského jazyka (DOCX, 33,7 kB)
Preklad zmeneného európskeho patentového spisu do slovenského jazyka Stiahnúť dokument: Preklad zmeneného európskeho patentového spisu do slovenského jazyka (PDF, 1,4 MB) Stiahnúť dokument: Preklad zmeneného európskeho patentového spisu do slovenského jazyka (DOCX, 32,6 kB)
Inštrukcia na úpravu patentovej prihlášky Stiahnúť dokument: Inštrukcia na úpravu patentovej prihlášky (PDF, 114,1 kB)  
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena/sídla/adresy majiteľa/prihlasovateľa/pôvodcu patentu Stiahnúť dokument: Žiadosť o zmenu názvu/mena/sídla/adresy majiteľa (prihlasovateľa)/pôvodcu patentu (PDF, 773,5 kB) Stiahnúť dokument: Žiadosť o zmenu názvu/mena/sídla/adresy majiteľa (prihlasovateľa)/pôvodcu patentu (.docx, 427 kB) (DOCX, 27,4 kB)
Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy na patent Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy na patent (PDF, 744,2 kB) Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy na patent (.docx, 442 kB) (DOCX, 27,8 kB)

Úžitkové vzory

Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra Stiahnúť dokument: Žiadosť o zápis úžitkového vzoru (PDF, 1,6 MB) Stiahnúť dokument: Žiadosť o zápis úžitkového vzoru (DOCX, 36,7 kB)
Inštrukcia ÚPV SR, ktorou sa upravuje jednotná forma prihlášky úžitkového vzoru prihlášky úžitkového vzoru Stiahnúť dokument: Inštrukcia ÚPV SR, ktorou sa upravuje jednotná forma prihlášky úžitkového vzoru prihlášky úžitkového vzoru (PDF, 113,5 kB)  
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena/sídla/adresy majiteľa/prihlasovateľa/pôvodcu úžitkového vzoru Stiahnúť dokument: Žiadosť o zmenu názvu/mena/sídla/adresy majiteľa (prihlasovateľa)/pôvodcu úžitkového vzoru (.pdf, 142 kB) (PDF, 774,4 kB) Stiahnúť dokument: Žiadosť o zmenu názvu/mena/sídla/adresy majiteľa (prihlasovateľa)/pôvodcu úžitkového vzoru (.docx, 427 kB) (DOCX, 28,1 kB)
Žiadosť o zápis prevodu/prechodu úžitkového vzoru (práva z prihlášky) Stiahnúť dokument: Žiadosť o zápis prevodu/prechodu úžitkového vzoru (práva z prihlášky) (.pdf, 151 kB) (PDF, 736,6 kB) Stiahnúť dokument: Žiadosť o zápis prevodu/prechodu úžitkového vzoru (práva z prihlášky) (.docx, 437 kB) (DOCX, 27,8 kB)
Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy na úžitkový vzor Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy na úžitkový vzor (.pdf, 159 kB) (PDF, 186,4 kB) Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy na úžitkový vzor (.docx, 442 kB) (DOCX, 27,6 kB)
Žiadosť o predĺženie platnosti úžitkového vzoru Žiadosť o predĺženie platnosti úžitkového vzoru (.pdf, 140 kB) (PDF, 738,0 kB) Žiadosť o predĺženie platnosti úžitkového vzoru (.docx, 434 kB) (DOCX, 27,7 kB)

Dizajny

Žiadosť o zápis dizajnu do registra Stiahnúť dokument: Žiadosť o zápis dizajnu (PDF, 917,5 kB) Stiahnúť dokument: Žiadosť o zápis dizajnu (DOCX, 37,3 kB)
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena/sídla/adresy majiteľa/prihlasovateľa/pôvodcu dizajnu Stiahnúť dokument: Žiadosť o zmenu názvu/mena/sídla/adresy majiteľa (prihlasovateľa)/pôvodcu úžitkového vzoru (.pdf, 141 kB) (PDF, 2,4 MB) Stiahnúť dokument: Žiadosť o zmenu názvu/mena/sídla/adresy majiteľa (prihlasovateľa)/pôvodcu dizajnu (.docx, 426 kB) (DOCX, 29,0 kB)
Žiadosť o zápis prevodu/prechodu dizajnu (práv z prihlášky) Žiadosť o zápis prevodu/prechodu dizajnu (práv z prihlášky) (.pdf, 152 kB) (PDF, 768,3 kB) Žiadosť o zápis prevodu/prechodu dizajnu (práv z prihlášky) (.docx, 437 kB) (DOCX, 27,0 kB)
Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy na dizajn Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy na dizajn (.pdf, 158 kB) (PDF, 745,2 kB) Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy na dizajn (.docx, 442 kB) (DOCX, 29,2 kB)
Žiadosť o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu Žiadosť o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu (.pdf, 725 kB) (PDF, 741,7 kB) Žiadosť o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu (.docx, 269 kB) (DOCX, 28,5 kB)

Ochranné známky

Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra Stiahnúť dokument: Žiadosť o zápis ochrannej známky (PDF, 790,2 kB) Stiahnúť dokument: Žiadosť o zápis ochrannej známky (DOCX, 41,2 kB)

Zoznam tovarov a služieb podľa tried - NCL(11-2020)

Medzinárodné triedenie výrobkov a služieb, desiate vydanie - ČASŤ I. (slovenská verzia), (.pdf, 2,84 MB) (PDF, 1,4 MB)  
Žiadosť o zápis prevodu/prechodu ochrannej známky (práv z prihlášky ochrannej známky) Stiahnúť dokument: Žiadosť o zápis prevodu ochrannej známky (PDF, 756,4 kB) Stiahnúť dokument: Žiadosť o zápis prevodu ochrannej známky (DOCX, 36,2 kB)
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky Stiahnúť dokument: Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky (PDF, 757,0 kB) Stiahnúť dokument: Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky (DOCX, 36,7 kB)
Žiadosť o zmenu názvu/mena/sídla/adresy majiteľa/prihlasovateľa ochrannej známky Stiahnúť dokument: Žiadosť o zmenu názvu/mena/sídla/adresy majiteľa (prihlasovateľa) ochrannej známky (PDF, 758,7 kB) Stiahnúť dokument: Žiadosť o zmenu názvu/mena/sídla/adresy majiteľa (prihlasovateľa) ochrannej známky (DOCX, 27,2 kB)
Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy na ochrannú známku Stiahnúť dokument: Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy na ochrannú známku (PDF, 757,8 kB) Stiahnúť dokument: Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy na ochrannú známku (DOCX, 31,2 kB)
Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok Stiahnúť dokument: Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok (PDF, 870,0 kB) Stiahnúť dokument: Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok (DOCX, 30,8 kB)
Návrh na zrušenie ochrannej známky Stiahnúť dokument: Návrh na zrušenie ochrannej známky (PDF, 775,2 kB) Stiahnúť dokument: Návrh na zrušenie ochrannej známky (DOCX, 30,6 kB)
Návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú Stiahnúť dokument: Návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú (PDF, 758,6 kB) Stiahnúť dokument: Návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú (DOCX, 32,9 kB)
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky Stiahnúť dokument: Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky (PDF, 1,7 MB) Stiahnúť dokument: Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky (DOCX, 70,3 kB)
Námietky proti medzinárodnej ochrannej známke Stiahnúť dokument: Námietky proti medzinárodnej ochrannej známke (PDF, 755,5 kB) Stiahnúť dokument: Námietky proti medzinárodnej ochrannej známke (DOCX, 32,4 kB)
Formulár MM18 - vyhlásenie o úmysle používať ochrannú známku v USA Stiahnúť dokument: Formulár MM18 - vyhlásenie o úmysle používať ochrannú známku v USA (PDF, 125,3 kB)  
Formulár WIPO/OMPI MM17: Uplatnenie seniority - Európske spoločenstvo (angl. verzia) Stiahnúť dokument: Formulár WIPO/OMPI MM17: Uplatnenie seniority - Európske spoločenstvo (angl. verzia) (PDF, 126,3 kB)  
Formulár WIPO/OMPI MM17: Uplatnenie seniority - Európske spoločenstvo (franc. verzia) Stiahnúť dokument: Formulár WIPO/OMPI MM17: Uplatnenie seniority - Európske spoločenstvo (franc. verzia) (PDF, 127,0 kB)  

Dodatkové ochranné osvedčenia

Oznámenie výroby výrobku chráneného DOO alebo liečiva obsahujúceho takýto výrobok Stiahnúť dokument: Oznámenie výroby výrobku chráneného DOO alebo liečiva obsahujúceho takýto výrobok (PDF, 818,8 kB) Stiahnúť dokument: Oznámenie výroby výrobku chráneného DOO alebo liečiva obsahujúceho takýto výrobok (DOCX, 29,0 kB)
Žiadosť o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá/výrobky na ochranu rastlín Stiahnúť dokument: Žiadosť o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia (PDF, 810,5 kB) Stiahnúť dokument: Žiadosť o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia (DOCX, 36,8 kB)
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena/sídla/adresy majiteľa/prihlasovateľa dodatkového ochranného osvedčenia Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena/sídla/adresy majiteľa/prihlasovateľa dodatkového ochranného osvedčenia (PDF, 739,4 kB) Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena/sídla/adresy majiteľa/prihlasovateľa dodatkového ochranného osvedčenia (DOCX, 27,6 kB)
Žiadosť o zápis prevodu/prechodu dodatkového ochranného osvedčenia (práv zo žiadosti o udelenie DOO) Žiadosť o zápis prevodu/prechodu dodatkového ochranného osvedčenia (práv zo žiadosti o udelenie DOO) (PDF, 741,9 kB) Žiadosť o zápis prevodu/prechodu dodatkového ochranného osvedčenia (práv zo žiadosti o udelenie DOO) (DOCX, 28,5 kB)
Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy na dodatkové ochranné osvedčenie Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy na dodatkové ochranné osvedčenie (PDF, 743,9 kB) Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy na dodatkové ochranné osvedčenie (DOCX, 29,3 kB)
Žiadosť o predĺženie platnosti dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá Stiahnúť dokument: Žiadosť o predĺženie doby platnosti dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá (PDF, 136,5 kB) Stiahnúť dokument: Žiadosť o predĺženie doby platnosti dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá (DOCX, 33,7 kB)

Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Žiadosť o zápis označenia pôvodu výrobkov/zemepisného označenia výrobkov do registra Stiahnúť dokument: Žiadosť o zápis označenia pôvodu výrobkov / zemepisného označenia výrobkov (PDF, 167,4 kB) Stiahnúť dokument: Žiadosť o zápis označenia pôvodu výrobkov / zemepisného označenia výrobkov (DOCX, 33,1 kB)
Žiadosť o zápis chráneného označenia pôvodu/chráneného zemepisného označenia do registra Európskej komisie Stiahnúť dokument: Žiadosť o zápis chráneného označenia pôvodu / chráneného zemepisného označenia do registra Európskej komisie (PDF, 166,6 kB) Stiahnúť dokument: Žiadosť o zápis chráneného označenia pôvodu / chráneného zemepisného označenia do registra Európskej komisie (DOCX, 30,5 kB)
Jednotný dokument   Stiahnúť dokument: Jednotný dokument (DOCX, 34,1 kB)
Špecifikácia   Stiahnúť dokument: Špecifikácia (DOCX, 17,9 kB)
Žiadosť o zápis chráneného označenia pôvodu / chráneného zemepisného označenia do registra Európskej komisie pre vína Stiahnúť dokument: Žiadosť o zápis chráneného OP/ZO do registra Európskej komisie pre vína (.pdf, 744 kB) (PDF, 128,0 kB)  
Jednotný dokument pre vína Stiahnúť dokument: Jednotný dokument pre vína (.pdf, 743 kB) (PDF, 77,3 kB)  
Špecifikácia pre vína   Stiahnúť dokument: Špecifikácia pre vína (.docx, 22 kB) (DOCX, 14,3 kB)
Technická dokumenácia pre liehoviny   Stiahnúť dokument: Technická dokumenácia pre liehoviny (.docx, 20 kB) (DOCX, 12,2 kB)
Špecifikácia pre liehoviny   Stiahnúť dokument: Špecifikácia pre liehoviny (.docx, 12 kB) (DOCX, 14,3 kB)

Topografie polovodičových výrobkov

Žiadosť o zápis topografie polovodičového výrobku do registra Stiahnúť dokument: Žiadosť o zápis topografie polovodičového výrobku (PDF, 297,8 kB) Stiahnúť dokument: Žiadosť o zápis topografie polovodičového výrobku (DOCX, 35,2 kB)
Inštrukcia na úpravu prihlášky topografie Stiahnúť dokument: Inštrukcia na úpravu prihlášky topografie (PDF, 99,7 kB)  

Informačné brožúry

Informačné centrum Stiahnúť dokument: Sprievodca vymožiteľnosťou práv duševného vlastníctva (PDF, 802,6 kB)  
Sprievodca vymožiteľnosťou práv duševného vlastníctva Stiahnúť dokument: Sprievodca vymožiteľnosťou práv duševného vlastníctva (PDF, 528,2 kB)  
Výmena hodnoty - rokovania o licenčných zmluvách k technológiám - príručka Stiahnúť dokument: Vytvorme si ochrannú známku (PDF, 1,3 MB)  
Vytvorme si ochrannú známku Stiahnúť dokument: Vytvorme si ochrannú známku (PDF, 1,1 MB)  
Príťažlivý vzhľad Stiahnúť dokument: Príťažlivý vzhľad (PDF, 777,2 kB)  
Uč sa z histórie, vytváraj budúcnosť Stiahnúť dokument: Uč sa z histórie, vytváraj budúcnosť (PDF, 3,4 MB)  
Vynaliezanie budúcnosti Stiahnúť dokument: Vynaliezanie budúcnosti (PDF, 2,6 MB)  
Tvoj vlastný svet duševného vlastníctva Stiahnúť dokument: Tvoj vlastný svet duševného vlastníctva (PDF, 331,4 kB)  
Patenty a úžitkové vzory - informačný leták Stiahnúť dokument: Patenty - informačný leták (PDF, 201,1 kB)  
Ochranné známky a dizajny - informačný leták Stiahnúť dokument: Ochranné známky - informačný leták (PDF, 425,8 kB)  
Označenia pôvodu a zemepisné označenia - informačný leták Stiahnúť dokument:  Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov - informačný leták (PDF, 2,8 MB)  
Sú lacné výrobky skutočne lacné? Stiahnúť dokument:  Sú lacné výrobky skutočne lacné? (PDF, 5,0 MB)

 

TM class-jednotný nástroj na triedenie Stiahnúť dokument:  TM class-jednotný nástroj na triedenie (PDF, 4,6 MB)  
TAXONÓMIA - nástroj na triedenie výrobkov a služieb Stiahnúť dokument:  TAXONÓMIA - nástroj na triedenie výrobkov a služieb (PDF, 8,1 MB)  

Cenníky a sadzobníky

Cenník služieb poskytovaných úradom Stiahnúť dokument: Cenník služieb poskytovaných úradom (PDF, 162,5 kB)  
Sadzobník poplatkov - madridská dohoda Stiahnúť dokument: Sadzobník poplatkov - madridská dohoda (PDF, 26,6 kB)  
Sadzobník správnych poplatkov Stiahnúť dokument: Sadzobník správnych poplatkov (PDF, 146,9 kB)  
Sadzobník udržiavacich poplatkov Stiahnúť dokument: Sadzobník udržiavacich poplatkov (PDF, 70,4 kB)  

Objednávky produktov a služieb

Objednávka publikácií Stiahnúť dokument: Objednávka publikácií (PDF, 337,7 kB)  
Objednávka rešerše - formulár   Stiahnúť dokument: Objednávka rešerše - formulár (DOCX, 71,3 kB)
Prediagnostika priemyselných práv - prihlasovací formulár pre záujemcov Stiahnúť dokument: Prediagnostika priemyselných práv - prihlasovací formulár pre záujemcov (PDF, 351,1 kB)  

Výročné správy

Výročná správa 2021 Stiahnúť dokument: Výročná správa 2021 (.pdf, 8 MB) (PDF, 7,7 MB)  
Výročná správa 2020 Stiahnúť dokument: Výročná správa 2020 (.pdf, 80 MB)  
Výročná správa 2019 Stiahnúť dokument: Výročná správa 2019 (.pdf, 1,43 MB) (PDF, 1,5 MB)  
Výročná správa 2018 Stiahnúť dokument: Výročná správa 2018 (.pdf, 11,5 MB) (PDF, 12,2 MB)  
Výročná správa 2017 Stiahnúť dokument: Výročná správa 2017 (.pdf, 9,4 MB) (PDF, 9,9 MB)  
Výročná správa 2016 Stiahnúť dokument: Výročná správa 2016 (.pdf, 7,6 MB) (PDF, 7,8 MB)  
Výročná správa 2015 Stiahnúť dokument: Výročná správa 2015 (.pdf, 9,1 MB) (PDF, 9,5 MB)  
Výročná správa 2014 Stiahnúť dokument: Výročná správa 2014 (.pdf, 4,2 MB) (PDF, 4,4 MB)  
Výročná správa 2013 Stiahnúť dokument: Výročná správa 2013 (.pdf, 2,8 MB) (PDF, 3,0 MB)  
Výročná správa 2012 Stiahnúť dokument: Výročná správa 2012 (PDF, 7,9 MB)  
Výročná správa 2011 Stiahnúť dokument: Výročná správa 2011 (PDF, 2,1 MB)  
Výročná správa 2010 Stiahnúť dokument: Výročná správa 2010 (PDF, 1,2 MB)  
Výročná správa 2009 Stiahnúť dokument: Výročná správa 2009 (PDF, 2,4 MB)  
Výročná správa 2008 Stiahnúť dokument: Výročná správa 2008 (PDF, 1,4 MB)  
Výročná správa 2007 Stiahnúť dokument: Výročná správa 2007 (PDF, 3,8 MB)  
Výročná správa 2006 Stiahnúť dokument: Výročná správa 2006 (PDF, 7,1 MB)  
Výročná správa 2005 Stiahnúť dokument: Výročná správa 2005 (PDF, 1,9 MB)  
Výročná správa 2004 Stiahnúť dokument: Výročná správa 2004 (PDF, 568,1 kB)  
Výročná správa 2003 Stiahnúť dokument: Výročná správa 2003 (PDF, 464,8 kB)  
Výročná správa 2002 Stiahnúť dokument: Výročná správa 2002 (PDF, 583,8 kB)  
Výročná správa 2001 Stiahnúť dokument: Výročná správa 2001 (PDF, 4,7 MB)  
Výročná správa 2000 Stiahnúť dokument: Výročná správa 2000 (PDF, 4,5 MB)  
Výročná správa 1999 Stiahnúť dokument: Výročná správa 1999 (PDF, 1,4 MB)  
Výročná správa 1998 Stiahnúť dokument: Výročná správa 1998 (PDF, 1,5 MB)  

Časopis duševné vlastníctvo

   
Duševné vlastníctvo 4/2013 Stiahnúť dokument: Duševné vlastníctvo 4/2013 (PDF, 4,3 MB)  
Duševné vlastníctvo 3/2013 Stiahnúť dokument: Duševné vlastníctvo 3/2013 (PDF, 2,9 MB)  
Duševné vlastníctvo 1-2/2013 Stiahnúť dokument: Duševné vlastníctvo 1-2/2013 (PDF, 5,0 MB)  
Duševné vlastníctvo 4/2012 Stiahnúť dokument: Duševné vlastníctvo 4/2012 (PDF, 7,4 MB)  
Duševné vlastníctvo 3/2012 Stiahnúť dokument: Duševné vlastníctvo 3/2012 (PDF, 4,0 MB)  
Duševné vlastníctvo 2/2012 Stiahnúť dokument: Duševné vlastníctvo 2/2012 (PDF, 3,8 MB)  
Duševné vlastníctvo 1/2012 Stiahnúť dokument: Duševné vlastníctvo 1/2012 (PDF, 2,9 MB)  
Duševné vlastníctvo 4/2011 Stiahnúť dokument: Duševné vlastníctvo 4/2011 (PDF, 3,6 MB)  
Duševné vlastníctvo 3/2011 Stiahnúť dokument: Duševné vlastníctvo 3/2011 (PDF, 7,2 MB)  
Duševné vlastníctvo 2/2011 Stiahnúť dokument: Duševné vlastníctvo 2/2011 (PDF, 5,8 MB)  
Duševné vlastníctvo 1/2011 Stiahnúť dokument: Duševné vlastníctvo 1/2011 (PDF, 4,0 MB)  
Duševné vlastníctvo 4/2010 Stiahnúť dokument: Duševné vlastníctvo 4/2010 (PDF, 4,2 MB)  
Duševné vlastníctvo 3/2010 Stiahnúť dokument: Duševné vlastníctvo 3/2010 (PDF, 4,3 MB)  
Duševné vlastníctvo 2/2010 Stiahnúť dokument: Duševné vlastníctvo 2/2010 (PDF, 4,3 MB)  
Duševné vlastníctvo 1/2010 Stiahnúť dokument: Duševné vlastníctvo 1/2010 (PDF, 3,7 MB)  
Duševné vlastníctvo 4/2009 Stiahnúť dokument: Duševné vlastníctvo 4/2009 (PDF, 9,1 MB)  
Duševné vlastníctvo 3/2009 Stiahnúť dokument: Duševné vlastníctvo 3/2009 (PDF, 3,6 MB)  
Duševné vlastníctvo 2/2009 Stiahnúť dokument: Duševné vlastníctvo 2/2009 (PDF, 9,1 MB)  
Duševné vlastníctvo 1/2009 Stiahnúť dokument: Duševné vlastníctvo 1/2009 (PDF, 6,9 MB)  

IP C&C - žurnál OHIM-u o spolupráci a konvergencii

   
IP C&C - žurnál OHIM-u o spolupráci a konvergencii - 5. vydanie Stiahnutie IP C&C - žurnálu OHIM-u o spolupráci a konvergencii - 5. vydanie (.pdf, 819 kB) (PDF, 839,6 kB)  
IP C&C - žurnál OHIM-u o spolupráci a konvergencii - 4. vydanie Stiahnutie IP C&C - žurnálu OHIM-u o spolupráci a konvergencii - 4. vydanie (.pdf, 811 kB) (PDF, 831,3 kB)  
IP C&C - žurnál OHIM-u o spolupráci a konvergencii - 3. vydanie Stiahnutie IP C&C - žurnálu OHIM-u o spolupráci a konvergencii - 3. vydanie (.pdf, 637 kB) (PDF, 653,1 kB)  
IP C&C - žurnál OHIM-u o spolupráci a konvergencii - 2. vydanie Stiahnutie IP C&C - žurnálu OHIM-u o spolupráci a konvergencii - 2. vydanie (.pdf, 683 kB) (PDF, 699,7 kB)  
IP C&C - žurnál OHIM-u o spolupráci a konvergencii - 1. vydanie Stiahnutie IP C&C - žurnál OHIM-u o spolupráci a konvergencii - 1. vydanie (.pdf, 519 kB) (PDF, 531,5 kB)