Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Medzinárodné triedenie tovarov a služieb

Medzinárodné (Niceské) triedenie tovarov a služieb na zápis ochranných známok bolo zavedené medzinárodnou dohodou na diplomatickej konferencii v Nice v roku 1957, ktorá bola revidovaná v Štokholme v r. 1967 a v Ženeve v r. 1977.

Štáty viazané Niceskou dohodou prijali jednotný systém triedenia tovarov a služieb, pre ktoré sa  prihlasujú a zapisujú ochranné známky a zaviazali sa používať tento systém a jeho formálnu úpravu v konaní o zápise ochranných známok ako aj v oficiálnych dokumentoch a publikáciách.

Od 1. januára 2023 platí verzia 2023 dvanásteho vydania medzinárodného triedenia tovarov a služieb, označovaná Medzinárodným úradom Svetovej organizácie duševného vlastníctva v Ženeve (WIPO) skratkou "NCL(12-2023)"

Nástroj na jednoduché, rýchle a správne vytvorenie zoznamu tovarov a služieb v prihláškach ochranných známok je dostupný širokej verejnosti na nasledovnej internetovej adrese: https://www.ezts.sk

Zoznam tovarov a služieb podľa tried - NCL(12-2023 (PDF, 1,6 MB)) (PDF, 1,6 MB) (.pdf, 1,5 MB)

Zoznam tried s vysvetlivkami NCL(12-2023) (PDF, 186,8 kB) (.pdf, 182 kB)

Originálne znenie Niceského triedenia je na webovej stránke WIPO: http://www.wipo.int/classifications/nivilo/nice/index.htm

Ďalšie pojmy akceptovateľné Medzinárodným úradom v Ženeve spolu s viacúčelovým programovým pomocníkom na zatrieďovanie a vypracovanie zoznamov tovarov a služieb sú na webovej stránke WIPO :

http://www.wipo.int/mgs/?lang=en

TMclass - Spoločná databáza Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) a národných úradov EU pre medzinárodné triedenie výrobkov a služieb

TM class - jednotný nástroj na triedenie (PDF, 4,6 MB) (.pdf 4,5MB)

TAXONÓMIA - nástroj na triedenie výrobkov a služieb (PDF, 8,1 MB)  (.pdf 7,9MB)

Spoločné oznámenie o akceptovateľnosti výrazov pre triedenie a všeobecných označeniach názvov tried niceského triedenia (.pdf, 465 kB)

Spoločné oznámenie o výklade rozsahu ochrany názvov tried niceského triedenia (predtým vykonávanie rozsudku vo veci IP Translator) (.pdf, 450 kB)